A jogszabály mai napon ( 2023.12.09. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.V.24. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2022. (IV. 21.) HM utasítás

válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § *  (1) *  Az állomány azon tagja,

a) aki a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet) 5. § (1) bekezdése szerinti tartós külföldi szolgálatot teljesít, és

b) *  akinek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 1. § 1. pontja szerinti állomáshelye Ukrajnában van (a továbbiakban: kihelyezett)

a fogadó államban kialakult válsághelyzetre tekintettel, 2022. február 24-től az állomáshely szerinti országban tartózkodás időtartamára külön pótlékra jogosult.

(2) A külön pótlék alapja a kihelyezettnek a HM rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti külszolgálati ellátmánya.

(3) A külön pótlék mértéke havonta a külszolgálati ellátmány 25%-a.

2. § (1) A kihelyezett a HM rendelet 12. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti esetben csak akkor jogosult az 1. § szerinti külön pótlékra, ha ezen időszakokban is Ukrajnában tartózkodik. A kihelyezett a HM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben is jogosult a külön pótlékra.

(2) A HM rendelet 12. § (2)–(4) bekezdését a külön pótlék esetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a kihelyezett az egészségügyi szabadság időszakában

a) a külön pótlékra csak az Ukrajnában töltött időre jogosult, és

b) a külön pótlék összegét az egészségügyi szabadság Ukrajnában eltöltött időtartamának 90 napot meghaladó részére sem kell csökkenteni.

3. § (1) A külön pótlék összegét a külszolgálati ellátmányéval megegyező pénznemben kell a kihelyezett részére megállapítani és folyósítani.

(2) A külön pótlék megállapítása, elszámolása, illetve folyósítása tekintetében a HM rendelet 13. §-át és 30. §-át is alkalmazni kell.

4. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

(1a) *  Ez az utasítás az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

(2) A 2022. február 24. és az utasítás hatálybalépése közötti időszakra járó külön pótlék összegét legkésőbb az utasítás hatálybalépését követő hónapra járó külszolgálati ellátmánnyal együtt kell a kihelyezett részére folyósítani.