A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt – a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően – az e rendeletben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) *  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), d), f), i), l) és m) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezet, valamint 20 000 000 forint összeget meghaladóan természetes személy 2024. április 1-jéig nem vásárolhat az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.

(3) *  A Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás – ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdés b), c), e), g), h), k) és n)–s) pontja szerinti törvények hatálya alá tartozó szervezetet – 2024. április 1-jéig nem vásárolhat az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.