A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

156/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet

egyes befektetési alapok befektetési szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel arra, hogy az értékpapíralapokkal kapcsolatos elvárás, hogy értékpapír-túlsúlyos portfólióval rendelkezzenek – a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

2. § *  (1) Az értékpapíralap – ideértve kizárólag a kötvényalapot, részvényalapot és a vegyes alapot – portfóliójában tartott eszköz súlya legalább 60 százalékos mértékben értékpapír.

(2) 2023. augusztus 1. napjától az (1) bekezdés szerinti értékpapíralap eszközeinek legfeljebb 5 százalékát fektetheti be forintban denominált állampapírtól eltérő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba, ide nem értve a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó vállalat, valamint a szakosított hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt és a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72a. és 72b. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.

(3) Az (1) bekezdés szerinti értékpapíralap és az ingatlanalap a likvid eszközeinek legalább 20 százalékát a magyar állam által kibocsátott diszkont kincstárjegyben tartja.

(4) A (2) és (3) bekezdés nem alkalmazandó az olyan értékpapíralapra, amelynek a befektetési politikája, valamint kezelési szabályzata által meghatározottak szerint, legalább 80 százalékos mértékben Magyarországon kívül kibocsátott, valamint forgalmazott eszközbe fektet be.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba.