A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.X.1. - 2024.X.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

A Kormány

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 169. § tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I–IX. FEJEZET * 

1–86. * 

1–170. § * 

X. FEJEZET

87. Záró rendelkezések

171. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. november 30-án lép hatályba.

(2) *  Az I–IX. Fejezet, a 172. §, a 173. § és a 175–179. § 2024. október 1-jén lép hatályba.

172–173. § * 

174. § * 

175–179. § * 

1–7. melléklet a 179/2023. (V. 15.) Korm. rendelethez *