A jogszabály mai napon ( 2019.11.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2005. évi XVII. törvény

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról * 

I. FEJEZET * 

A KÖZIGAZGATÁSI NEMPERES ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI * 

1. § *  (1) Közigazgatási nemperes eljárás a közigazgatási ügyben eljáró bíróság nemperes eljárása.

(2) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény egyszerűsített perre vonatkozó szabályait - az ezen, valamint külön törvényben foglalt eltérésekkel - kell a nemperes eljárás sajátosságainak megfelelően alkalmazni.

(3) E törvény hatálya nem terjed ki a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 15. alcíme szerinti eljárásra.

2. § *  (1) A közigazgatási nemperes eljárásban a közigazgatási ügyben eljáró bíróság kérelemre végzéssel határoz.

(2) A kérelemre a közigazgatási perrendtartás keresetlevélre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) A közigazgatási nemperes eljárásban kizárólag okirati bizonyításnak van helye.

(4) A kérelem tárgyában hozott végzésre a közigazgatási perrendtartás ítéletre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(5) A közigazgatási nemperes eljárásban egyesbíró jár el.

3-4. § * 

II. FEJEZET

A POLGÁRI PERRENDTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1952. ÉVI III. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

5-18. § * 

19. § (1) E törvény - a (4)-(6) bekezdésben foglalt kivételekkel - 2005. november 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) *  E törvénynek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 54. §-ával megállapított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyben hozott végzés felülvizsgálata iránti eljárásban kell alkalmazni.

(3) *  E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését követően indult közigazgatási nemperes eljárásban kell alkalmazni.

(4) E törvény 3. §-a 2006. január 1. napján lép hatályba.

(5)-(6) * 


  Vissza az oldal tetejére