A jogszabály mai napon ( 2019.11.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) E rendelet 3-4. számú mellékleteiként kiadom a rendelet hatálya alá tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények jegyzékét. A 3. számú mellékletben felsorolt intézmények kizárólag a 4. számú mellékletben megjelölt szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsgák szervezésére jogosultak.

(3) A szakmai vizsgák szervezésére szóló jogosultság e rendelet alapján 2008. december 31-ig érvényes.

2. § (1) *  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)-(5) * 

1-2. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez * 

3. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére (vizsgáztatásra) feljogosított intézmények jegyzéke

Sorszám Intézmény megnevezése és címe
1. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola
3530 Miskolc, Nagy Kálmán u. 10.
2. Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
5601 Békéscsaba, Kétegyházi út 1., Pf. 29
3. Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ
1097 Budapest, Gyáli u. 33-35.
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9., 1521 Budapest
5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
6. Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó u. 6.
7. Cultrade Tanfolyamszervezési és Kereskedelmi Szolgáltató Iroda
1065 Budapest, Hajós u. 31.
8. *  Debreceni Egyetem ATC Felnőttképzési és Távoktatási Központ
4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
9. Debreceni Egyetem, Műszaki Főiskolai Kar
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
10. Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Budapest VI., Weiner Leó u. 4., 1391 Budapest, Pf. 203
11. Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ
3518 Miskolc, Erenyő u. 1., 3510 Miskolc, Pf. 560
12. FÜTI Omega Kiadmányozási és Oktatási Kft.
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15., 1701 Budapest, Pf. 105
13. Kecskeméti Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
14. Nyíregyházi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi I. u. 13.
15. Pécsi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
7634 Pécs, Bázis út 10., 7614 Pécs, Pf. 90
16. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
17. Rendőrtiszti Főiskola
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
18. RND Stúdió Oktatási, Kereskedelmi és Ügynöki Bt. 1074 Budapest, Vörösmarty M. u. 12/B
19. SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt.
1135 Budapest, Mór u. 2-4., 1394 Budapest, Pf. 397
20. Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1., 9007 Győr, Pf. 701
21. Székesfehérvári Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
8002 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123., Pf. 8
22. Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
1146 Budapest, Thököly út 74.
23. Szombathelyi Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ
Szombathely, Akacs M. u. 1-3., 9701 Szombathely, Pf. 190
24. *  OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft.
3000 Hatvan, Tanács u. 9.
25. *  PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A) * 

1. *  A 4. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.

2. *  A 12. sorszám szerinti intézmény az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi, a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.

3. *  A 24. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére kizárólag a közép-magyarországi és az észak-magyarországi tervezési statisztikai régióban jogosult.

4. *  A 25. sorszám szerinti intézmény az ingatlanközvetítő szakképesítésre vonatkozó szakmai vizsga szervezésére a közép-magyarországi, a közép-dunántúli, a nyugat-dunántúli, a dél-dunántúli, az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a dél-alföldi tervezési statisztikai régióban jogosult.

4. számú melléklet a 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelethez * 

Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok

OKJ szám A szakképesítés megnevezése A szakmai vizsgáztatásra
feljogosított intézmény sorszáma
a 3. számú mellékletben
71 5801 01 Építési műszaki ellenőr I. (a szakirány megjelölésével) 4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.
53 5801 03 Építési műszaki ellenőr II. (a szakirány megjelölésével) 4., 5., 6., 9., 16., 20., 22.
71 5483 01 Felvonó- és mozgólépcső-ellenőr 10.
34 5483 01 Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelő 10.
54 7899 03 Ingatlankezelő 4., 12., 17., 19., 23.
52 3439 02 Ingatlanközvetítő 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 17., 18., 21., 23., 24., 25.
54 3439 02 Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő 4., 12.
52 7899 03 Társasházkezelő l., 3., 4., 12., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 23.

  Vissza az oldal tetejére