A jogszabály mai napon ( 2019.11.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/2008. (VII. 31.) KHEM rendelet

a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés p) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

(3) A HSZ II. része 9.12 cikkének 6. bekezdésében meghatározott, az illetékes országos sportági szakszövetség által szabályozott biztonsági feltételek 2008. augusztus 31-éig a Rendőrség jóváhagyása nélkül is alkalmazhatóak. Ezen időpontot követően a HSZ II. része 9.12 cikk 6. bekezdése csak akkor alkalmazható, ha a biztonsági feltételeket a Rendőrség jóváhagyta.


  Vissza az oldal tetejére