A jogszabály mai napon ( 2019.11.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/2009. (V. 27.) NFGM rendelet

a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 51. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) * 

(5) * 

(6) * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) * 

(2) * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. 3. § (2) bekezdésében az „Európai Közösséget létrehozó Szerződés” szövegrész helyébe az „EK-Szerződés” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 2. § 3. pontja, 9. § (3) bekezdése, 11. § (14) bekezdése, 11. § (15) bekezdés második mondata, 12. § (1) bekezdés r) pontja, 12. § (2) bekezdés g) pontja, valamint 17. § (3) bekezdése.

(4) Az R. 17. § (3) bekezdésének a (3) bekezdéssel hatályon kívül helyezett rendelkezése a képzési és tanácsadási támogatás tekintetében a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 44. cikk (2) bekezdésében foglalt időpontig hozott támogatási döntések érvényességét nem érinti.


  Vissza az oldal tetejére