A jogszabály mai napon ( 2021.10.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2021.XI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2009. (IX. 3.) IRM rendelet

a felszámolót a zálogtárgy értékesítéséből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályairól

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámolót - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből - megillető díjat (megnövelve a díjat terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel) az adós pénzügyi intézménynél vezetett számláján elkülönítve kell vezetni, és azt a felszámolónak a felszámolási eljárás során a Cstv. 50. §-ában meghatározott közbenső mérlegben, illetve a felszámolási eljárás befejezésekor a Cstv. 52. §-ában meghatározott felszámolási zárómérlegben - a Cstv. 50. §-ának (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - külön is ki kell mutatnia.

(2) A közbenső mérlegnek és a felszámolási zárómérlegnek tartalmaznia kell a befolyt vételárnak a zálogjogosult hitelező részére - a zálogjoggal biztosított követelésének kielégítésére - még ki nem fizetett összegét.

(3) A bíróság a közbenső mérlegről (felszámolási zárómérlegről) hozott végzésében rendelkezik arról is, hogy a díjat - kiegészítve az azt terhelő általános forgalmi adó összegével megegyező összeggel - a felszámoló jogosult közvetlenül az adós pénzügyi intézménynél vezetett számlájával szemben érvényesíteni.

(4) A felszámoló számára a Cstv. 59-60. §-ai alapján ténylegesen kifizethető díjat a Cstv. 49/D. §-a szerint már érvényesített díjjal csökkentett összegben kell megállapítani.

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett felszámolási eljárásokra kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a felszámolót a zálogtárgy értékesítésével összefüggésben megillető díjról szóló 16/2006. (IV. 7.) IM rendelet, rendelkezéseit azonban az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő felszámolási eljárásokban még alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére