A jogszabály mai napon ( 2021.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok által ellátott feladatot 2014. január 1-jétől a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ látja el.

2. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelethez

A B C D E
1 A társaság
2 cégneve székhelye cégjegyzékszáma adószáma főtevékenysége


3
Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1223 Budapest, Park u. 2. 01-09-944125 22905570-2-43 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés


4
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2700 Cegléd, Szolnoki út 52. 13-09-129898 12231346-2-13 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés


5
Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 9435 Sarród,
Kossuth Lajos utca 57.
08-09-018446 20318402-2-08 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés


6
Fűszerpaprika Kutató-
Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. 03-09-118376 20754000-2-03 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés


7
Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1097 Budapest, Gubacsi u. 6/B. 01-09-921577 20770327-2-43 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

  Vissza az oldal tetejére