A jogszabály mai napon ( 2020.01.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 6., 11. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3) A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítések tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2. Egyéb adatok pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű, állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. § * 

1. melléklet a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelethez

I. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt informatikai és távközlési ágazathoz tartozó szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D
1 Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2 1. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
3 2. 54 481 01 CAD-CAM informatikus Informatika
4 3. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
5 4. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
6 5. 54 481 02 Gazdasági informatikus Informatika
7 6. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus Elektrotechnika-elektronika
8 7. 51 481 04 Hálózati operációsrendszer-üzemeltető Informatika
9 8. 51 481 05 Hálózati rendszerüzemeltető Informatika
10 9. 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs Informatika
11 10. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető Elektrotechnika-elektronika
12 11. 55 481 02 Információrendszer-szervező Informatika
13 12. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető Informatika
14 13. 52 481 02 Irodai informatikus Informatika
15 14. 54 482 01 IT mentor Informatika
16 15. 55 213 04 Mobilalkalmazás-fejlesztő Informatika
17 16. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő Informatika
18 17. 54 481 05 Műszaki informatikus Informatika
19 18. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló Informatika
20 19. 34 523 02 Számítógép-szerelő, -karbantartó Informatika
21 20. 54 213 05 Szoftverfejlesztő Informatika
22 21. 51 213 09 Szoftverkódoló Informatika
23 22. 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő Elektrotechnika-elektronika
24 23. 54 523 05 Távközlési technikus Elektrotechnika-elektronika
25 24. 52 523 01 Távközlési üzemeltető Elektrotechnika-elektronika
26 25. 55 481 01 Térinformatikus Informatika
27 26. 55 213 02 Webfejlesztő Informatika

II. A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó közlekedési szakképesítések jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D
1 Sor-szám Szakképesítés azonosítószáma Szakképesítés/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2. 1. 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus Közlekedés
3. 2. 35 841 01 Autóbuszvezető Közlekedés
4. 3. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész Közlekedés
5. 4. 54 525 02 Autószerelő Közlekedés
6. 5. 55 525 01 Autótechnikus Közlekedés
7. 6. 54 525 03 Avionikus Közlekedés
8. 7. 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) Gépészet
9. 8. 55 525 02 Gázautószerelő Közlekedés
10. 9. 34 525 02 Gépjármű mechatronikus Közlekedés
11. 10. 34 841 01 Gépjárműépítési, -szerelési logisztikus Közlekedés
12. 11. 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő Közlekedés
13. 12. 32 525 01 Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó Közlekedés
14. 13. 34 841 03 Hajós szakmunkás Közlekedés
15. 14. 54 841 01 Hajózási technikus Közlekedés
16. 15. 52 841 01 Hajózási üzemeltetési vezető Közlekedés
17. 16. 54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
18. 17. 34 525 03 Járműfényező Közlekedés
19. 18. 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó Közlekedés
20. 19. 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő Közlekedés
21. 20. 54 841 10 Jegyvizsgáló Közlekedés
22. 21. 34 525 06 Karosszérialakatos Közlekedés
23. 22. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó Közlekedés
24. 23. 54 525 09 Kocsivizsgáló Közlekedés
25. 24. 54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész Közlekedés
26. 25. 54 841 02 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Közlekedés
27. 26. 54 841 03 Légi közlekedésüzemvitel-ellátó Közlekedés
28. 27. 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő Közlekedés
29. 28. 54 525 10 Repülőgép-szerelő Közlekedés
30. 29. 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető Közlekedés
31. 30. 34 582 11 Útépítő Közlekedés
32. 31. 54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
33. 32. 32 582 08 Útfenntartó Közlekedés
34. 33. 52 841 02 Váltókezelő Közlekedés
35. 34. 54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus Közlekedés
36. 35. 54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő Közlekedés
37. 36. 54 841 06 Vasúti árufuvarozási ügyintéző Közlekedés
38. 37. 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő Közlekedés
39. 38. 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője Közlekedés
40. 39. 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője Közlekedés
41. 40. 52 841 03 Vasúti személypénztáros Közlekedés
42. 41. 55 525 04 Vasútijármű-technikus és diagnosztikus Közlekedés
43. 42. 35 525 01 Vízi sportmotor-szerelő Közlekedés
44. 43. 31 543 04 Fahajó javító Közlekedés
45. 44. 51 841 01 Képesített hajós Közlekedés
46. 45. 31 525 01 Kerékpárszerelő Közlekedés
47. 46. 31 543 07 Kikötői karbantartó Közlekedés
48. *  47. 31 543 08 Műanyaghajó készítő Közlekedés

III. *  A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó postai szakképesítések jegyzéke, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

A B C D
1. Sor-
szám
Szakképesítés azonosító száma Szakképesítés/részszakképesítés/
szakképesítés-ráépülés megnevezése
Szakmacsoport megnevezése
2. 1. 54 841 09 Postai üzleti ügyintéző Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

2. melléklet a 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelethez

I.

Az 1. sorszámú Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális
technikus
Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. Beszédátviteli rendszertechnikus
3.1.5. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.6. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.7. Távközlésihálózat építő
3.1.8. Telefonközpont szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus a különböző beszédhálózati rendszerek területén képes összeszerelni, üzembe helyezni, üzemeltetni a berendezéseket, a mindennapi karbantartási feladatokat elvégezni, az üzemviteli tevékenységet ellátni.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- üzemviteli paraméterek beállítására;

- beszédátviteli rendszerek minősítésére;

- rendszerek menedzselésére;

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése kapcsolódásának módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10841-16 Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10841-16 Beszédátviteli rendszerek üzemeltetése gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Beszédhálózatok telepítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy alközpont, mobilkommunikációs-eszköz vagy VoIP rendszer konfigurálása, paramétereinek beállítása, beszédterminálok telepítése, szolgáltatások beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Telefon alközpont
6.5. Beszédterminálok
6.6. VoIP rendszer
6.7. Mobil kommunikációs eszközök
6.8. WLAN
6.9. Mobil szerver, vagy központ
7. EGYEBEK

-

A 2. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: CAD-CAM informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelező rajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló
3.1.7. 3141 Informatikai és kommunikációs
rendszereket kezelő technikus
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.8. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Adatbázis asszisztens
3.1.9. PC-támogató
3.1.10. Rendszeradminisztrátor
3.1.11. Számítógép programozó asszisztens
3.1.12. Számítógép ügyeletes
3.1.13. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.14. Számítógépes műszaki technikus
3.1.15. Számítógépes rendszerkarbantartó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban, munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.

Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.

Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.

A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a felszerszámozást és a szerszámbemérést.

Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét, szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.

Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.

Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- az alkalmazott CAM szoftvert üzemeltetni;

- két és háromtengelyes megmunkálást tervezni CAM szoftverrel;

- megmunkálást szimulálni, a szimuláció alapján korrekciót végezni;

- technológiai dokumentációt készíteni;

- a szimuláció alapján az esetleges javításokat elvégezni;

- a CAM szoftverrel posztprocesszált CNC programot megmunkálógépre illeszteni;

- két- és háromtengelyes megmunkáláshoz CNC programot készíteni;

- két- és háromtengelyes CNC szerszámgépet kezelni;

- geometriai mérési feladatokat elvégezni.

3.3. *  Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítés
3.3.4. 55 481 01 Térinformatikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.7. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.8. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.9. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.10. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
3.3.11. 52 481 02 Irodai informatikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.7. 10818-16 CNC gépkezelés, programozás
4.8. 12000-16 CAM alapok
4.9. 10820-16 CAD alapok
4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadásának határideje a iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási napot megelőző 15. nap, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napja.

5.2. *  A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv szóbeli
5.2.7. 10818 -16 CNC gépkezelés, programozás gyakorlati
5.2.8. 12000-16 CAM alapok gyakorlati
5.2.9. 10820-16 CAD alapok gyakorlati
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplett CAD és CAM dokumentáció elkészítése. A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

Az első részben szereplő alkatrészek közül egy esztergálással és egy marással elkészíthető alkatrész megmunkálásának tervezése CAM szoftver segítségével. A dolgozatnak tartalmaznia kell: a kiválasztott munkadarabok műhelyrajzait, a megmunkálásokat tartalmazó CAM állományokat, a szimuláció végeredményét, a CNC programokat, felfogási tervet, szerszámtervet, műveleti lapokat.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése:

Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: CNC program készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

Műhelyrajz alapján előgyártmány meghatározása, CNC program megírása adott vezérlőre, programbevitel, tesztelés (szimulációs környezetben is elvégezhető).

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

D) A vizsgafeladat megnevezése: CNC gépkezelés

Gyártási dokumentáció alapján előgyártmány befogása CNC szerszámgépbe.

Dokumentáció alapján felszerszámozás, szerszámbemérés, szerszámkorrekció beállítása, az alkatrész legyártása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A számítógépes tervezéshez és gyártáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témaköröket tartalmazza a következők szerint:

A 10 db tétel három részből áll:

- az „A” rész a 10815-16 - Információtechnológiai alapok, 10820-16 - CAD alapok szakmai követelményeit tartalmazza;

- a „B” rész 11997-16- Hálózati ismeretek I., 11625-16 - Programozás és adatbázis- kezelés, 11999-16 - Informatikai szakmai angol nyelv szakmai követelményeit tartalmazza;

- a „C” rész 10818-16 - CNC gépkezelés, programozás, 12000-16 - CAM alapok, 11498-12 - Foglalkoztatás I., 11499-12 - Foglalkoztatás II., szakmai követelményeit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a feladatkiadással megbízott szaktanár végzi.

A „megfelelt” minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

- a gyakorlati vizsgatevékenység A) és B) vizsgafeladatainak és a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 31 481 01 Számítógépes műszaki rajzoló részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.17. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3. 3 db kis- és közepes hálózat kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózat forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [(Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.11. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.13. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14. 1 db nyomtató
6.15. Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CNC szerszámgép
6.16. Kézi mérőeszközök (tolómérce, mikrométer, mérőóra, magasságmérő, mérési segédeszközök)
6.17. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.18. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.19. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet
Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató Kliens számítógépen futó adatbáziskezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.20. Szoftverek IV.
2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
Két-, illetve háromtengelyes megmunkálásra alkalmas CAM szoftver
CNC szimulációs szoftver két-, illetve háromtengelyes megmunkáláshoz
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10818-12 CNC gépkezelés, programozás 10818-16 CNC gépkezelés, programozás
10819-12 CAM alapok 12000-16 CAM alapok
10820-12 CAD alapok 10820-16 CAD alapok
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A 3. sorszámú Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. Átviteltechnikai technikus
3.1.5. Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
3.1.6. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.7. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.8. Távközlésihálózat-építő
3.1.9. Telefonközpont-szerelő
3.1.10. Telefonvonal-szerelő
3.1.11. Telefonvonal-telepítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus az access (hozzáférési) hálózatok specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és üzemviteli feladatokat. Kiépíti a magánhálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- üzemviteli paraméterek beállítására;

- access rendszerek minősítésére;

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására;

- rendszerek menedzselésére;

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10842-16 Hozzáférési és magánhálózati rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10842-16 Hozzáférési és magánhálózati rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Access rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy - a hozzáférési hálózatban alkalmazott - berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Hozzáférési hálózati rendszer
6.5. Local terminal
6.6. Előfizetői modem
6.7. Router
6.8. Switch
6.9. Perifériák
7. EGYEBEK

-

A 4. sorszámú Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
3.1.5. Átviteltechnikai technikus
3.1.6. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.7. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.8. Távközlésihálózat-építő
3.1.7. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus a műsorszórás rendszereinek specialistája. Munkája során kiépíti az előfizetők felé a különböző rendszereket, elvégzi konfigurálásukat. A telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és üzemviteli feladatokat. Kiépíti a műsorszóró hálózatokat, biztosítja az illesztését más rendszerekhez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- berendezések üzembe helyezésére;

- az üzemviteli paraméterek beállítására;

- műsorszóró rendszerek minősítésére;

- hálózatok kiépítésére, paramétereinek beállítására;

- rendszerek menedzselésére;

- rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10843-16 Műsorközlő rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10843-16 Műsorközlő rendszerek üzemeltetése gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műsorközlő rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

Egy műsorközlő hálózatban alkalmazott berendezés installálása, szolgáltatások beállítása, üzemi paramétereinek mérése. A berendezés csatlakoztatása a hálózathoz és az átvitel ellenőrzése. A beltéri egység, modem telepítése. A kábeltelevízió szolgáltatásainak, eszközeinek bemérése. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Kábeltévé rendszer
6.5. KTV fejállomás
6.6. Set-Top-Box
6.7. Előfizetői modem
6.8. Router
6.9. CMTS berendezés
6.10. Jelanalizátor
7. EGYEBEK

-

Az 5. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gazdasági informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Adatbázis asszisztens
3.1.3. Számítógépprogramozó- asszisztens
3.1.4. 3615 Statisztikai ügyintéző Általános gazdasági és statisztikai
ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alap problémákhoz szoftvert választani, a feladatokat megoldani;

- vállalkozni, munkavállalót foglalkoztatni;

- munkát vállalni mind a hazai, mind az Európai Unió munkaerőpiacán;

- vállalkozásban alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási feladatokat megoldani;

- megfelelni a hazai munkáltatói piacon;

- munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazni;

- különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepíteni és üzemeltetni;

- megtervezni és telepíteni egy otthoni, kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatni az internethez;

- adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni, adatbázis műveleteket végezni napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására;

- programozási feladatot végezni egyszerű napi problémák kezelésére, webes feladatok megoldására;

- munkahelyén közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatokat megoldani, továbbá a feladathoz megfelelő informatikai eszközt választani;

- a vállalati rendszerek és alrendszerek megfelelő módszerrel történő elemezésében, új vállalati információs rendszereket tervezésében, tesztelésében, üzemeltetésében részt venni, továbbá egy meglévő rendszert adaptálását elvégzi;

- feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben célszoftvereket alkalmazni;

- statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezéseket tervezni és megvalósítani;

- adatbázisokat elemezni, tervezni és létrehozni valamely konkrét cél érdekében;

- rendszerszervezési projektben dolgozni;

- minden gazdálkodási, ügyviteli, szervezési, adatbázistervezési és -lekérdezési feladatát a legmegfelelőbb informatikai eszköz alkalmazásával megoldani;

- a szakma gyakorlásához szükséges anyanyelvi és angol nyelvi kommunikációra;

- angol nyelvi szakmai szöveget megérteni és fordítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 481 02 Információrendszer-szervező szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.5. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.7. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.8. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.9. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.7 12002-16 Gazdasági alapok és projektmenedzsment
4.8. 10822-16 Informatika alkalmazása
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, amelynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia

- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok szóbeli
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv írásbeli
5.2.7. 12002-16 Gazdasági alapok és projektmenedzsment szóbeli
5.2.8. 10822-16 Informatika alkalmazása gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga három részből áll az alábbiak szerint:

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia:

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör lehet gazdasági, illetve informatikai).

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges).

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása.

Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer, alrendszer fejlesztésére, a probléma megoldására.

Összefoglalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladat egy - a képző intézmény által összeállított - szakspecifikus angol szakmai leírás, cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat aránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektmenedzsment szoftverrel

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy előre definiált és számítógépen rögzített projektterv és feladatspecifikáció alapján további tevékenységeket végez. Feladatai a következők lehetnek: tevékenységek struktúrájának végleges kialakítása a feladatleírás alapján, erőforrások hozzárendelése, költségek, határidők megadása, nyomon követés, tények rögzítése, terv-tény összehasonlítás. Jelentések lekérdezése (cashflow, projektköltség, erőforrások felhasználása, feladatütemezések).

Az esettanulmány valós vállalati problémán alapul. Megoldásában a jelöltnek használnia kell azokat az informatikai eszközöket, amelyeknek az alkalmazását a 10822-16 (Informatika alkalmazása) modulban elsajátított.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 25%

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) időtartama: 180 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b,c) értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lenni.

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel- e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a záródolgozatot - a bíráló javaslatát figyelembe véve - értékeli.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

- a megoldott feladat nehézsége és időszerűsége,

- a témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek,

- a dolgozat szakmai minősége,

- a záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége,

- a záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és mellékletek minősége.

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység „B” vizsgafeladata során a jelölt a feladat kidolgozásakor nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.16. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8. Ethernet és soros kábelek (Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény)
6.9. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10. 1 db hálózati kábelteszter
6.11. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.12. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.14. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15. 1 db nyomtató
6.16. Irodatechnikai eszközök
6.16. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.17. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.18. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.19. Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vállalatirányítási rendszer
CASE Eszköz
Projekt szoftver
7. EGYEBEK

A Gazdasági informatikus szakképesítés korábban megjelent szakmai és vizsgakövetelményei:

Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10821-12 Gazdasági alapok és rendszerszervezés 12002-16 Gazdasági alapok és projektmenedzsment
10822-12 Informatika alkalmazása 10822-16 Informatika alkalmazása

A 6. sorszámú Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 523 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 523 05 Távközlési technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.3. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.4. Átviteltechnikai technikus
3.1.5. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.6. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.7. Távközlésihálózat-építő
3.1.8. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus a különböző gerinchálózati rendszerek üzemeltetését végzi. A gerinchálózatok üzemeltetőinek telepített berendezéseket kezeli, javítja, karbantartja és ellátja a menedzselési és az üzemviteli feladatokat

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a berendezések üzembe helyezésére;

- az üzemviteli paraméterek beállítására;

- a gerinchálózati rendszerek minősítésére a rendszerek menedzselésére;

- a rendszerhez tartozó adminisztratív feladatok ellátására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10844-16 Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10844-16 Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gerinchálózati rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése: Egy gerinchálózaton alkalmazott menedzselő rendszeren a berendezések üzemi paramétereinek mérése, az összeköttetések létrehozása, a működési paraméterek beállítása. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Hálózat (Internet, Intranet)
6.4. Gerinchálózatban alkalmazott menedzselő berendezés
6.5. Gerinchálózati berendezés
6.6. Local terminal
7. EGYEBEK

-

A 7. sorszámú Hálózati operációsrendszer-üzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati operációsrendszer-üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.3. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatadminisztrátor (technikus)
Szoftvertelepítő
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
3.1.5. 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus Hálózati informatikus (Webmester)

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati operációsrendszer-üzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati operációsrendszer-üzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- alapvető internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;

- felhőszolgáltatásokat telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.4. 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I. modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

A vizsgafeladat ismertetése: a gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 „Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver/szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.11. - 6.13. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és
internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 6 db ügyféloperációs-rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10. 1 db hálózati kábelteszter
6.11. 1 db nyomtató
6.12. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.13. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.14. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Szerver oldali operációs rendszerek
Virtualizációs platform
Felhőszolgáltatás platformok
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások 12013-16 Hálózati operációs
rendszerek és felhőszolgáltatások

A 8. sorszámú Hálózati rendszerüzemeltető megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 05

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati rendszerüzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.1. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatadminisztrátor (technikus)
Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.3. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
Számítógépes hálózati technikus

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.4. 12003-16 Hálózati ismeretek II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 12003-16 Hálózati ismeretek II. gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése:

Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a „11997-16 Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 12003-16 „Hálózati ismeretek II.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.10. - 6.11. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internet-kapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.11. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete 12003-16 Hálózati ismeretek II.

A 9. sorszámú Hálózati támogatási munkatárs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 06

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Hálózati támogatási munkatárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógéphálózat-üzemeltető
3.1.3. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő- és üzemeltető

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Hálózati támogatási munkatárs a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

A Hálózati támogatási munkatárs készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés
3.3.4. 52 481 02 Irodai informatikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.10. és a- 6.11. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő
12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.11. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök
szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10817-12 Hálózatok,
programozás és adatbázis-kezelés
11997-16
Hálózati ismeretek I.

A 10. sorszámú Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatoperátor
3.1.3. Számítógép-telepítő
3.1.4. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.6. Számítógépes hálózati technikus
3.1.7. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.8. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.9. 7342 Informatikai és Távközlési hálózat építő
3.1.10. telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Telefonvonal-szerelő
3.1.11. Telefonvonal-telepítő
3.1.12. Informatikai hálózatirendszer-telepítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető feladata a fizikai hálózatok kiépítése. Ebbe a körbe tartozik az összeköttetések kiépítése, a kábelek behúzása, a kötések és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani. A kiépített hálózathoz csatlakoztatja a végberendezéseket, melyeket üzembe is helyez, az igényeknek megfelelően installál.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni;

- LAN hálózatokat konfigurálni;

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;

- optikai hálózatokat építeni és szerelni;

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;

- hálózatokat minősíteni;

- hibahelyet detektálni;

- kábelhibákat javítani;

- távközlési végberendezéseket, modemeket installálni;

- informatikai eszközöket installálni;

- biztonsági rendszereket beállítani;

- útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő részszakképesítés
3.3.4 54 523 05 Távközlési technikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11626-16 Távközléselektronikai alaptevékenység
4.5. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.7. 12089-16 Infokommunikációs hálózatépítés
4.8. 10825-16 Hálózatszerelés és mérés
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11626-16 Távközléselektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.6. 12089-16 Infokommunikációs hálózatépítés szóbeli, gyakorlati
5.2.7. 10825-16 Hálózatszerelés és mérés gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatszerelés és mérés

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó végrehajt egy rézalapú vagy optikai kábelkötést, vagy csatlakozó szerelést, majd méréssel meghatározza az átviteli rendszer működési és átviteli paramétereit az általa ismert mérőműszerek segítségével. A mérés eredményeiről jegyzőkönyvet készít. A konkrét feladatokat a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Infokommunikációs hálózat kiépítése és installálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó infokommunikációs eszközöket köt be a hálózatba és a feladat típusának megfelelően beállítja az eszközöket. Ez a vizsgarész tartalmazza az összeköttetések kiépítését, a berendezések, eszközök illesztését, címzését, esetleges méréseket. A vezeték nélküli hálózatok témakörén kívül a feladat valós eszközökön vagy szimulációs eszközzel is megoldható. A konkrét feladatokat a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek és távközlés-elektronikai alaptevékenység

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó a központilag kiadott feladatsoron „Hálózatok I.”témakörből álló tesztsort old meg. A „Távközlés-elektronikai alaptevékenység” témakörből elektrotechnikai, távközlés elektronikai alapszámítási feladatokat old meg. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10824-16 „Infokommunikációs hálózatépítés” modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Szálhegesztő
6.13. Jelszintmérő
6.14. OTDR
6.15. VoIP eszközök
6.16. Router
6.17 Switch
6.18 Access point
7. EGYEBEK

A „Távközlési és informatikai hálózatszerelő” részszakképesítés megszerzéséhez az 5.3.1. pontban előírt gyakorlati vizsgát kell sikeresen teljesíteni.

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Információrendszer-szervező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 02 Gazdasági informatikus; 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 2141 Rendszerelemző (informatikai) Folyamatszervező informatikus
Információrendszer-elemző és -tervező
Informatikai elemző
Rendszeranalitikus (informatikai)
Rendszerszervező (informatikai)
3.1.3. 2151 Adatbázis-tervező és- üzemeltető Adatbázis-fejlesztő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Információrendszer-szervező a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) adatbázis kezelés, rendszerfejlesztés ismeretei birtokában részt vesz a munkahely informatikai rendszerének fejlesztésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Feladata a vállalatnál számítógéppel támogatott információs rendszer megtervezése (új fejlesztésként vagy programcsomag adaptálásával), illetve működő rendszer korszerűsítése, javítása.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- projekteteket menedzselni, e munkához informatikai célszoftvert alkalmazni;

- egy projektcsapat tagjaként vagy irányítójaként informatikai fejlesztési projektmunkában dolgozni;

- alkalmazni a tanult rendszerfejlesztési módszertant a fejlesztés teljes életciklusában, vagy az egyes feladatok megoldásához;

- használni a tanult CASE eszközt az elemzésben és tervezésben;

- a folyamatok áttekintésére, komplex elemzésére, összefüggések feltárására;

- a felmerülő informatikát és gazdasági rendszert érintő problémákra megoldási javaslatot tervezni, értékelni;

- komplex rendszertervet készíteni korszerű módszerek és eszközök segítségével;

- adatmodellezésre;

- rendszerkörnyezet meghatározására, információs rendszerek telepítésére és üzemeltetésére;

- felhasználói igényt specifikálni, ennek alapján információs rendszert kiválasztani, adaptálni;

- alkalmazni a tesztelési módszereket;

- az üzemeltetési környezet kialakításában közreműködni, vagy önállóan meghatározni azt;

- elkészíteni a különböző dokumentációkat;

- javaslatot megfogalmazni a szoftver ergonómiai elvárásokra, igényekre vonatkozóan.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 54 481 02 Gazdasági informatikus szakképesítés
3.3.5. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 12006-16 Informatikai rendszerek fejlesztése
4.4. 12007-16 Esettanulmány rendszerfejlesztésre
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia:

- iskolarendszerű képzés esetén a gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 12006-16 Informatikai rendszerek fejlesztése gyakorlati
5.2.4. 12007-16 Esettanulmány rendszerfejlesztésre gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A komplex gyakorlati vizsga két részből áll az alábbiak szerint:

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét probléma megoldására.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a következő fő részegységekből kell állnia:

Bevezetés, a választott téma rövid ismertetése (A választott témakör: egy információrendszer, -alrendszer elemzési, tervezési, tesztelési dokumentációja a tanult módszertant alkalmazva, vagy egy vásárolt rendszer komplex bemutatása elemzési munka, igényspecifikáció, adaptáció és rendszerkörnyezet bemutatása).

Szakirodalmi háttér (amennyiben szükséges).

A téma kifejtése. A választott témának megfelelően az adott probléma elemző bemutatása. Javaslatok megfogalmazása és módszerek ajánlása a rendszer, alrendszer fejlesztésére, a probléma megoldására.

Összefoglalás.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezentáció)

A vizsgafeladat aránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis tervezése, létrehozása és lekérdezése

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladat konkrét vállalati probléma megoldása informatikai eszközökkel (meglévő adatbázisból eseti lekérdezés, adatbázis tervezés, létrehozás konkrét kimeneti cél megvalósítása érdekében). A gyakorlati vizsgán a jelölt egy vállalati információs rendszer, alrendszer adatbázis tervét modellezi. Az elkészített terve alapján az adatbázist létrehozza.

A jelöltnek, az adatbázis tervtől független, előre elkészített, meglévő adatbázisból valós SQL lekérdezéseket kell végeznie, konkrét output biztosítása céljából.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 40%

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) időtartama: 150 perc

A komplex gyakorlati vizsgafeladat (1/a,b) értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

A záródolgozatnak a jelölt saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatot a vizsgabizottság ellenőrzi. Az ellenőrzés tárgya, hogy a dolgozat megfelel- e a központilag kiadott tartalmi és formai követelményeknek. A vizsgabizottság a záródolgozatot - a bíráló javaslatát figyelembe véve - értékeli.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

- a megoldott feladat nehézsége és időszerűsége;

- a témában való tájékozottság, szakirodalmi ismeretek;

- a dolgozat szakmai minősége;

- a záródolgozat áttekinthetősége, szaknyelvi, anyanyelvi igényessége;

- a záródolgozat formai követelményeknek való megfelelése, a képek, táblázatok és mellékletek minősége.

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység „B” vizsgafeladata során a jelölt a feladat kidolgozásakor nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.4. - 6.5. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. Irodatechnikai eszközök
6.5. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
6.6. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vállalatirányítási rendszer
CASE Eszköz
Projekt szoftver
7. EGYEBEK

-

A 12. sorszámú Informatikai rendszerüzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatadminisztrátor (technikus)
Számítógép-telepítő
Számítógéphálózat-üzemeltető
Szoftvertelepítő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Helpdesk operátor
Rendszeradminisztrátor
Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
Számítástechnikai
rendszerüzemeltető
Számítógépes hálózati technikus
3144 Webrendszer- (hálózati) technikus Hálózati informatikus (Webmester)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;

- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;

- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;

- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;

- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;

- kisebb projekteteket menedzselni;

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani;

- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;

- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;

- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;

- felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni;

- biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 481 04 Hálózati operációsrendszer-
üzemeltető
részszakképesítés
3.3.4. 51 481 05 Hálózati rendszerüzemeltető részszakképesítés
3.3.5. 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs részszakképesítés
3.3.6. 52 481 02 Irodai informatikus szakképesítés
3.3.7. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.8. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.9. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
3.3.10. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.11. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.12. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
3.3.13. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
4.1. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.2. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.3. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.4. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.5. 12003-16 Hálózati ismeretek II.
4.6. 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok szóbeli
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv szóbeli
5.2.7. 12003-16 Hálózati ismeretek II. gyakorlati
5.2.8. 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózatok konfigurálása II.

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön a 12003-16 „Hálózati ismeretek II.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz vagy az általa megismert hardver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg a 12013-16 „Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások” modul témaköreiben, az általa megismert hardver, szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex hálózati szolgáltatási környezet kiépítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg az A), B), C) vizsgafeladatok megoldásainak felhasználásával, kiépít egy komplex hálózati szolgáltatási környezetet, teszteli a működését, és a teszteredményeket dokumentálja.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

A gyakorlati vizsgatevékenység összes időtartama: 420 perc

A gyakorlati vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftver eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 „Információtechnológiai alapok” modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az az 11999-16 „Informatikai szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának és az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A gyakorlati vizsgatevékenység A) és B) vizsgafeladatának, továbbá az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 05 Hálózati rendszerüzemeltető részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A gyakorlati vizsgatevékenység A) és C) vizsgafeladatának, továbbá az írásbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 481 04 Hálózati operációsrendszer-üzemeltető részszakképesítést szerezhet a vizsgázó.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység A, B, C és D pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.15. - 6.18. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.11. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.13. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14. 1 db nyomtató
6.15. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.16. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10817-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.17. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz (pl. dbForge, SQLyog, MySQL Workbench, phpMyAdmin)
6.18. Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Szerver oldali operációs rendszerek
Virtualizációs platform
Felhőszolgáltatás platformok
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
10817-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10828-12 Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete 10828-16 Hálózati ismeretek II.
10827-12 Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások 12013-16 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A 13. sorszámú Irodai informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 481 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Irodai informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép-telepítő
Szoftvertelepítő
3.1.3. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Helpdesk operátor
Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Számítástechnikai rendszerüzemeltető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az Irodai informatikus a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kiépítésében, összeszerelésében és működtetésében. Feladata a koncepcionális szinten létrehozott hálózat fizikai kiépítése, az egyszerűbb konfigurációs feladatok elvégzése. Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő munkaállomások, hozzájuk kapcsolódó perifériák, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása.

Az „Irodai informatikus” készségei megfelelnek az ágazati belépő iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére;

- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;

- alapszintű felhőszolgáltatások megrendelésére és használatára;

- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;

- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;

- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;

- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;

- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat megoldani;

- irodai szoftverekkel végzett feladatok szakmai támogatását ellátni;

- irodai szoftverekkel rendszeresen végrehajtandó feladatokat automatizálni, hatékonyságot növelni;

- nyílt forráskódú rendszerek használatában segítséget nyújtani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 481 06 Hálózati támogatási munkatárs részszakképesítés
3.3.4. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.5. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.7. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.8. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.9. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
3.3.10. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése
4.7. 12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata
4.8. 12009-16 Informatikai szakmai orientáció
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok szóbeli
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek kezelése gyakorlati
5.2.7. 12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű használata gyakorlati
5.2.8. 12009-16 Informatikai szakmai orientáció írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek I.

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy hálózati feladatot old meg szimulált környezetben a 11997-16 „Hálózati ismeretek I.” modul témaköreiben, az általa megismert szimulációs eszköz eszközök felhasználásával. A feladat megoldásához kapcsolódó tesztet tölt ki. Értékelésre a tesztre adott válaszai kerülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 27%

B) *  A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy feladatot old meg a 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés modul témakörben, a központilag meghatározott fejlesztői környezetben.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 27%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Linux alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt Linux rendszerüzemeltetési feladatokat old meg a 12010-16 „Nyílt forráskódú rendszerek kezelése” modul témaköreiben, Linux virtuális rendszert felhasználva. A feladat megoldásához kapcsolódó tesztet tölt ki. Értékelésre a tesztre adott válaszai kerülnek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Szöveg és táblázatkezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az interaktív (számítógépes) vizsgán a jelölt egy szövegszerkesztési és táblázatkezelési feladatot old meg a 12008-16 „Irodai szoftverek haladó szintű használata” modul témaköreiben, az általa megismert irodai szoftver felhasználásával. A feladat állhat egy komplex szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismereteket is számon kérő feladatból, vagy külön egy szövegszerkesztési és egy táblázatkezelési részfeladatból.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 13%

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A tétel mindig két részből áll. A felkészülési idő alatt mindkettőre fel kell készülni, a válaszadási idő alatt mindkettő részt ki kell fejteni.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Információtechnológiai alapok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10815-16 „Információtechnológiai alapok” modul összes témakörét tartalmazzák. A felkészülési idő alatt gyakorlati tevékenység elvégzését is tartalmazhatja.

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

B) *  A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés modul elméleti témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.1. A 6.15. - 6.17. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.2. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.3. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.6. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.7. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.8. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.9. 1 db hálózati kábelteszter
6.10. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.11. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.12. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.13. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.14. 1 db nyomtató
6.15. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.16. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10817-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.17. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz)
7. *  EGYEBEK

7.1. Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága


az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

7.2. Mentesül az 5.3.1. Központi interaktív (számítógépes) vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak, továbbá a szóbeli vizsgatevékenység A) vizsgafeladatában, valamint B) vizsgafeladatában foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki az Informatika ismeretek vagy az Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.

A 14. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: IT mentor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Helpdesk operátor
3.1.3. PC-támogató
3.1.4. Rendszeradminisztrátor
3.1.5. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.6. Számítógépes rendszerkarbantartó
3.1.7. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatoperátor
3.1.8. Hardware üzemeltető
3.1.9. Nagysebességű számítógépes nyomtató kezelője
3.1.10. Online terminálkezelő
3.1.11. Számítástechnikai operátor
3.1.12. Számítógép kezelő, operátor
3.1.13. Számítógép-telepítő
3.1.14. Számítógépes periféria-berendezés kezelője
3.1.15. 2495 Informatikatanár
(iskolarendszeren kívül)
nincs

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az IT Mentor képes az e-Magyarország pontok működtetésére, a szűkebb közösség IT oktatására, melynek célja a digitálisan írástudatlanok felzárkóztatása. Képzi az állampolgárokat az e-Közszolgáltatások használatára, segíti őket közügyeik digitális úton történő intézésében.

Alkalmazza a célcsoport élethelyzeteinek megoldását kínáló hálózati szolgáltatásokat. Elősegíti a célcsoport helyzetének javítását az információs társadalomban, a digitális esélyegyenlőség megteremtésében. Közreműködik a közösségi oktatásfejlesztési és képzési programok kidolgozásában és menedzselésében. Népszerűsíti a helyi információs társadalom fejlesztését. Kialakítja a közösségi hozzáférés szervezeti kereteit. Megszervezi az élethosszig tartó tanulás helyi feltételeit. Segíti a távtanulókat a távoktatási szolgáltatások használat ában. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni az adatátviteli rendszerek, a hang- és beszédátviteli rendszerek, valamint a műsorszórás területei között. Kezeli egyaránt a vezetékes és a vezeték nélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni,

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni,

- adatbázisokat kezelni,

- távközlési berendezések kezelésére,

- hibadetektálásra és javításra,

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátására,

- a távközlési marketing feladatok ellátására,

- az e-Közszolgáltatások használatának oktatására,

- tanfolyamok szervezésére,

- oktatási feladatok ellátására,

- nyomtatványkitöltő programokat használatára,

- az Ügyfélkapu és MoHu használatára,

- a speciális célcsoportok szükségleteinek és kielégítésük módjának az elemzésére és értékelésére,

- a szakterület jogi eszközeinek a speciális élethelyzetek kezelésében történő alkalmazására,

- a szakterület-specifikus megoldások, módszerek alkalmazására az egyedi élethelyzetek megoldásában.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.4. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.5. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.6. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.7. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.8. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis kezelés
4.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.7. 10829-16 Közösségi IT mentor feladatai
4.8. 10830-16 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai
4.9. 10831-16 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e-ügysegédi feladatok ellátása
4.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10817-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis kezelés gyakorlati
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10829-16 Közösségi IT mentor feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.8. 10830-16 Közösségi informatikai szolgáltató feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.9. 10831-16 e-Közszolgáltatások alkalmazása, az e- ügysegédi feladatok ellátása gyakorlati, szóbeli
5.2.10. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.11. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt az e-Közszolgáltatások témakörébe tartozó feladatot old meg szimulált környezetben vagy valós eszközökön. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közösségi informatikai szolgáltató, mentor

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott „Közösségi IT mentor” és „Közösségi informatikai szolgáltató” modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: e-Közszolgáltatások alkalmazása, mentorálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgatevékenység során megoldott feladatot mutatja be a vizsgabizottságnak oly módon, mintha a mentoráltnak magyarázná el a megoldás menetét.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver (irodai szoftvercsomag)
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Telefon (vezetékes)
6.6. Telefon (mobil)
6.7. Router
6.8. WLAN
7. EGYEBEK

-

A 15. sorszámú Mobilalkalmazás-fejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mobilalkalmazás fejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 2144 Alkalmazásprogramozó Alkalmazásfejlesztő informatikus
3.1.3. Alkalmazási rendszergondozó
3.1.4. Alkalmazás-programozó
3.1.5. Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
3.1.6. Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.7. Programfejlesztő
3.1.8. Számítógépes programozó
3.1.9. 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető Adatbázis fejlesztő
3.1.10. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Számítógép-telepítő
3.1.11. Számítógép-kezelő, operátor
3.1.12. Szoftvertelepítő
3.1.13. 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző Rendszertesztelő
3.1.14. Szoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Mobilalkalmazás-fejlesztő a mobil eszközökön (okostelefon, táblagép, ultra-mobil számítógép stb.) szoftveralkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez javasolt architektúrát, a szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges mobil eszköz oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi a mobil alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve a mobil eszközök sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a mobil eszközök sajátosságait figyelembe vevő felhasználói felületet és interakciókat tervezni;

- felhasználói felület prototípust készíteni;

- szabványos hálózati protokollokon keresztül szerver oldali szolgáltatásokat a mobil alkalmazásba integrálni;

- a mobil eszközökön található speciális eszközöket (GPS, iránytű, szenzorok, kamera stb.) programozni, azokat az alkalmazásba integrálni;

- mobil eszköz emulátorokat használni;

- mobil alkalmazásokat a fejlesztés során nyomon követni;

- mobil alkalmazások diagnosztizálását (pl. teljesítmény, akkumulátor-fogyasztás stb.) elvégezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10837-16 Mobil alkalmazások fejlesztése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10837-16 Mobil alkalmazások fejlesztése gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex mobil alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett programozási feladatot old meg mobil platformra, számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység B) pontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít mobileszközre.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz egységtesztet kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző- vagy vizsgaszervező által megbízott szaktanár végzi. A „megfelelt” minősítés feltételei:

A legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer)

összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. A záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indokolása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény. A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.5. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak
megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4 1 db nyomtató
6.5. Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.6. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.7. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver
SQL grafikus eszköz Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
CASE eszközök
Mobil operációs rendszerek
Webszerver alkalmazások
Képszerkesztő szoftver
7. EGYEBEK

-

A 16. sorszámú Multimédia-alkalmazásfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.1. 2136 Grafikus és multimédia-tervező Számítógépes grafikus
3.1.2. Webdesigner
3.1.3. Weboldal-grafikus
3.1.4. 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő Animáció, számítógépes játék, multimédia-programozó
3.1.5. Multimédia-alkalmazásfejlesztő
3.1.6 Tartalommenedzser, elektronikus megjelenés
3.1.7. Multimédiafejlesztő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Multimédia-alkalmazásfejlesztőnek átfogó képe van a multimédiafejlesztés aktuális technikai megoldásairól és szabványairól, ismeri az ehhez kapcsolódó legfontosabb szoftvereket, így képes önálló döntést hozni arról, hogy az adott problémához milyen technikai megoldást használjon. Munkája során kialakítja a szükséges technikai környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazásokat. Elkészíti és szerkeszti a kép-, hang- és videóállományokat. Forgatókönyv alapján önállóan tervez és megvalósít programozott 2D és 3D animációkat, szimulációkat, és az adott médiumra (offline, webes, mobil) optimalizáltan publikálja azokat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni;

- a multimédia elem leírását tartalmazó forgatókönyvet értelmezni;

- multimédia elemet (kép, hang, videó) készíteni és szerkeszteni;

- multimédia elemet (kép, hang, videó) adott médiumra optimalizálni (offline, webes, mobil);

- multimédia alkalmazást funkcionálisan és technikailag megtervezni és kivitelezni;

- programozott animációt készíteni;

- 3D látványképet és animációt készíteni;

- programozott, interaktív 3D elemeket készíteni;

- mobil eszközökre multimédia alkalmazást készíteni;

- szabványnak megfelelő e-learning tananyagot készíteni és keretrendszer alá publikálni;

- 2D és 3D multimédia elemeket tartalmazó weblapokat tervezni és készíteni;

- programozási feladatot ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10836-16 Multimédia alkalmazásfejlesztés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele.

„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2 azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10836-16 Multimédia alkalmazásfejlesztés gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex multimédia alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett multimédiafejlesztési feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverek felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység B) pontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy interaktív, programozott, publikált multimédia alkalmazást és teljes fejlesztői és felhasználói tervdokumentációt készít.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző- vagy vizsgaszervező által megbízott szaktanár végzi. A „megfelelt” minősítés feltételei:

A legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer)

összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indokolása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, navigáció, ergonómia, tesztelés, stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző- vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.4. - 6.5. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 1 db nyomtató
6.5. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.6. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Képfeldolgozó szoftver Hang- és videófeldolgozó szoftver Multimédia, animációfejlesztő szoftver 3D grafikus szoftver
Integrált fejlesztőeszköz Webszerkesztő eszköz Streaming média szerver
7. EGYEBEK

-

A 17. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műszaki informatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.1. 3142 Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus Rendszeradminisztrátor
3.1.2. Számítógépes kisegítő technikus
3.1.3 Számítógépes műszaki technikus
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Hálózati támogatást nyújtó technikus
3.1.5. Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető
3.1.6. Rendszerfelügyelő informatikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műszaki informatikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársa, megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) számítástechnikai, informatikai ismeretei birtokában a munkahely informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vesz részt.

Koncepcionális kérdésekben a feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg a megvalósításában az irányító, koordináló, információáramlást biztosító feladatok ellátása.

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő informatikai feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, az alkalmazások bevezetésének a felügyelete, az üzemeltetése és az ellenőrzése.

Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai alkalmazások összehangolt működésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Adatátviteli rendszer dokumentációjában hálózati jelképeket értelmez, hálózati rajzot olvas.

Részt vesz a számítógépes mérőrendszerek kialakításában, mérésadatgyűjtő berendezések telepítésében, üzemeltetésében.

A számítógép vezérelt automatikus rendszerekben megvalósuló folyamat felügyeletéhez, ellenőrzéséhez és szabályozásához alkalmazza a megfelelő elveket, módszereket és eszközöket.

Feladata közé tartozik műszaki informatikai rendszerek dokumentációjának, rendszertervének, hálózati és elektronikai kapcsolási rajzának olvasása és készítése.

Feladata a vállalat, intézmény, szervezet műszaki informatikai berendezéseinek operatív karbantartásában való közreműködés, amely magába foglalja a megelőző és javító karbantartási tevékenységeket, betartva a törvényi és belső munkavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági szabályokat és irányelveket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységeket végezni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni;

- rendszertervezési technikát alkalmazni;

- meghatározni a létesítendő rendszer technológiáját;

- adatbázisokat kezelni;

- egyszerű programozási feladatokat képes végrehajtani;

- internetet használni;

- WEB-oldalt készíteni;

- számítógépes jelfeldolgozást végezni;

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit;

- számítógépes mérőrendszereket üzemeltetni;

- helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni, menedzselni;

- berendezéseket szerelni, javítani;

- számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekhez programozási feladatokat megoldani;

- számítógépes szabályozási rendszerek hibaelhárítását elvégezni;

- mikrokontrollerek felhasználásával önálló feladatok megoldására;

- értelmezni a felhasználói kézikönyv, projektdokumentációk, műszaki leírások tartalmát.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 481 01 Térinformatikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.5. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
3.3.7. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.8. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.9. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
3.3.10. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.7. 10832-16 Műszaki informatika
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Minimum elégségesre minősített záródolgozat, melynek a bírálattal együtt rendelkezésre kell állnia

- iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal,

- iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok szóbeli
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli (számítógépes környezetben)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv írásbeli
5.2.7. 10832-16 Műszaki informatika gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt korábban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, prezentálja, megvédi.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki informatikai rendszerek számonkérése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg műszaki informatikai rendszerek telepítése, üzemeltetési témaköreiben, melyeket a megismert szoftverek és az általa megismert hardver eszközök felhasználásával valósít meg.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése: A feladat egy - a képző intézmény által összeállított - szakspcifikus angol szakmai leírás, cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat).

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörökből tevődik össze.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

A záródolgozatokat, a komplex gyakorlati vizsgatevékenységet megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

A záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

A záródolgozat tartalmi elemei:

Bevezetés.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, műszaki informatikai környezet bemutatása, műszaki informatikai eset feldolgozása.

Szervezet, rendszer bemutatása, rendszerterv rajzolás, kidolgozása. Saját vélemény, továbbfejlesztési lehetőségek.

Összefoglalás.

Irodalomjegyzék (nyomtatott, webes).

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény. A terjedelmi követelménye.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység B pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A gyakorlati vizsgatevékenység C pontja során a jelölt a feladat kidolgozása közben nem használhat segédeszközt.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.19. - 6.22. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10. 1 db hálózati kábelteszter
6.11. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.12. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.14. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15. 1 db nyomtató
6.16. Elektronikus mérőműszerek és diagnosztikai eszközök
(Multiméter, Oszcilloszkóp, Jelgenerátor, Tápegység)
6.17. Elektronikai áramkör szerelő labor (kéziszerszámok, kézi műszerek)
6.18. Szabályzók, érzékelők, beavatkozó szervek vizsgálatára alkalmas mérő labor
6.19. PLC-k, mikrovezérlők
6.20. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.21. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.22. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
Script nyelv
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.23. Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Áramkör szimulációs program
CAD program
Dokumentáció és ábra készítésére alkalmas CASE eszköz
Virtuális műszerek alkalmazására alkalmas szimulációs program
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelmény moduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-
kezelés
11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10832-12 Műszaki informatika 10832-16 Műszaki informatika
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11498--12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II. 11499-12 Foglalkoztatás II.

A 18. sorszámú Számítógépes műszaki rajzoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 481 01

1.2. Részzakképesítés megnevezése: Számítógépes műszaki rajzoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 2. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3136 Műszaki rajzoló, szerkesztő Kivitelezőrajzoló
3.1.3. Műszaki rajzoló
3.1.4. Számítógépes műszaki rajzoló
3.1.5. Számítógépes tervrajzoló
3.1.6. Szerkesztőrajzoló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Számítógépet kezel, szoftvereket használ. Üzemelteti a számítógépet, alkalmazza a számítástechnikai ismereteit.

Műszaki ismereteket alkalmaz. CAD feladatokat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- alkatrészrajzot, összeállítási rajzot értelmezni;

- az alkalmazott CAD szoftvert üzemeltetni;

- 2D műszaki rajzot készíteni CAD szoftverrel;

- 3D alkatrészmodellt készíteni parametrikus CAD környezetben;

- 3D összeállítást készíteni parametrikus CAD környezetben;

- összeállítási rajzot készíteni CAD szoftverrel.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 01 CAD-CAM informatikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 10820-16 CAD alapok
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Megfelelt minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10820-16 CAD alapok gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplett CAD dokumentáció elkészítése

A kiválasztott minimum öt, maximum tíz alkatrészből álló (szabványos kötőelemeken kívül) szerkezet parametrikus modelljének, alkatrész és összeállítási rajzainak elkészítése. A dolgozatnak tartalmaznia kell: alkatrészmodellek, összeállítás-modell, alkatrészrajzok, összeállítási rajz, robbantott ábra, digitális és nyomtatott formában. Az alkatrészrajzoknak tartalmazniuk kell a mérethálózatot, az alkatrész anyagát, tömegét. Az összeállítási rajznak tartalmaznia kell az alkatrészek tételszámozását, a darabjegyzéket, anyagminőségeket, tömegeket.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: CAD szoftver használata

A vizsgafeladat ismertetése: Kézhez kapott forgásszimmetrikus, vagy síklapokkal határolt alkatrész geometriájának meghatározása kézi mérőeszközök segítségével.

A mérés során szerzett információk alapján CAD szoftver segítségével 2D műhelyrajz készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései (10 db) a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység pontban meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A feladat témáját, konkrét tartalmát a beadás előtt két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet. Az elfogadhatóság feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, amely szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a feladat értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.13.-6.15. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.6. Ethernet kábelek [Kábelkészletek (konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch)]
6.7. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.8. 1 db hálózati kábelteszter
6.9. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.10. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.11. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.12. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.13. 1 db nyomtató
6.14. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.15. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program Hálózati szimulációs szoftver
6.16. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
2D rajzkészítésre alkalmas CAD szoftver
Parametrikus modellezésre alkalmas CAD szoftver
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosító száma megnevezése azonosító száma megnevezése
10815-12 Információtechnoló giai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10819-12 CAM alapok 10820-16 CAD alapok

A 19. sorszámú Számítógép-szerelő, -karbantartó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 523 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, -karbantartó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 7. Informatika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás esetén kötelező

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Hardware karbantartó
3.1.3. IT eszközkarbantartó
3.1.4. Számítástechnikai műszerész
3.1.5. Számítógépszerelő
3.1.6. Személyi számítógép szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat eszközeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására,

- számítógépek, adatátviteli berendezések és számítógépes perifériák karbantartására, hibakeresésére, tesztelésére és javítására,

- számítógépes hardveregységek összeszerelésére és beállítására,

- számítógépes kábelek szerelésére és javítására,

- otthoni és kisvállalati hálózatok telepítésére, tesztelésére, hibák elhárítására.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.5. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.6. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
3.3.7. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.8. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.9. 54 213 05 Szoftverfejlesztő azonos ágazat
4. *  SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B

4.1.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 10833-16 Hálózati alapok
4.5. 10834-16 Számítógépes hibaelhárítás
4.6. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.7. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. *  A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 10833-16 Hálózati alapok gyakorlati és szóbeli
5.2.5. 10834-16 Számítógépes hibaelhárítás gyakorlati és szóbeli
5.2.6. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.7. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép összeszerelése, Hibakeresés

A vizsgafeladat ismertetése:

A jelölt felépít egy PC-t, feltelepíti a rendszerszoftvert, csatlakoztatja a készüléket a helyi hálózathoz. Egy hálózati perifériát (pl. nyomtatót, szkennert, háttértárolót stb.) szoftveresen illeszt a PC-hez és teszt eredményekről jelentést ad. A driver szoftvert a WEB-ről vagy előre meghatározott helyről kell letöltenie. A jelölt felderíti és elhárítja a hibát egy PC-ben. Egy egyértelműen azonosítható állandósult hibát kell feladatként adni számára. Csatlakoztatási hiba, fődarab hiba vagy a processzor elégtelen hűtése lehet ilyen problémaforrás. Biztosítani kell a cseredarabokat (PC alkatrészek) a készülék felépítésének megfelelő fajtaságban. A hibát is a jelöltnek kell felismernie, azaz nem kaphat semmilyen tájékoztatást arról. A feladat befejezéseként a készülék minden elmét le kell tesztelnie és dokumentálni az elvégzett lépéseket.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.21. - 6.22. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.5. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.6. Ethernet kábelek [Kábelkészletek (konzol, egyenes és keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch)]
6.7. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.8. 1 db hálózati kábelteszter
6.9. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.10. 12 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.11. 12 db munkavédelmi szemüveg
6.12. PC diagnosztikai kártya
6.13. Számítógép szereléshez 12 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.14. Tartalék alkatrészek, perifériák
6.15. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.16. 3 db multiméter
6.17. 2 db hálózati multiméter
6.18. 1 db multifunkciós nyomtató
6.19. Operációs rendszer telepítő média
6.20. Pendrive
6.21. Írható optikai lemez
6.22. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.23. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 10833-16 Hálózati alapok modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
7. EGYEBEK

-

A 20. sorszámú Szoftverfejlesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.1. 2144 Alkalmazásprogramozó Alkalmazásfejlesztő informatikus
3.1.2. Alkalmazási rendszergondozó
3.1.3. Alkalmazás-programozó
3.1.4. Infokommunikációs alkalmazásfejlesztő
3.1.5. Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.6. Programfejlesztő
3.1.7. Számítógépes programozó
3.1.8. 2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető Adatbázis fejlesztő
3.1.9. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép telepítő
3.1.10. Számítógép-kezelő, operátor
3.1.11. Szoftvertelepítő
3.1.12. 2149 Egyéb szoftver- és Rendszertesztelő
3.1.13. alkalmazásfejlesztő, -elemző Szoftvertesztelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. A Szoftverfejlesztő készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, üzemeltetni;

- szoftvereket telepíteni, használni;

- irodai, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;

- munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végezni;

- alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- erőforrást és időszükségletet meghatározni;

- alkalmazást (szoftvert) tesztelni és dokumentálni;

- feltérképezi az infokommunikációs környezetet;

- programintegrációs feladatot végezni;

- programozási feladatot ellátni (egyénileg és csoportban);

- adatbázisokat tervezni és kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 51 213 09 Szoftverkódoló részszakképesítés
3.3.4. 55 213 04 Mobilalkalmazás fejlesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 213 05 Multimédia-alkalmazásfejlesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 213 02 Webfejlesztő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 54 481 01 CAD-CAM informatikus azonos ágazat
3.3.8. 54 481 02 Gazdasági informatikus azonos ágazat
3.3.9. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
3.3.10. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető azonos ágazat
3.3.11. 52 481 02 Irodai informatikus azonos ágazat
3.3.12. 54 482 01 IT mentor azonos ágazat
3.3.13. 54 481 05 Műszaki informatikus azonos ágazat
3.3.14. 34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosítója megnevezése
4.1. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.2. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.3. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.4. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv
4.5. 12011-16 Szoftverfejlesztés
4.6. 12012-16 Webfejlesztés I.
4.7. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok szóbeli
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.6. 11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv szóbeli
5.2.7. 12011-16 Szoftverfejlesztés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.8. 12012-16 Webfejlesztés I. gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex alkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett, grafikus felületű alkalmazást készít a 12011-16 „Szoftverfejlesztés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett web programozási feladatot old meg számítógépen a 12012-16 „Webfejlesztés I.” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja és megvédi az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szoftverfejlesztés és Webfejlesztés I.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12011-16 „Szoftverfejlesztés” és a 12012-16 „Webfejlesztés I.” modulok témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az 11999-16 „Informatikai szakmai angol nyelv” modul témaköreit tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4.1. *  Részszakképesítés megszerzése:

A gyakorlati vizsgatevékenység B) és C) vizsgafeladatának és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatának sikeres teljesítése esetén 51 213 09 Szoftverkódoló rész-szakképesítést szerezhet a vizsgázó.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.16. - 6.19. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. 3 db kis- és közepes hálózatok kapcsolási feladataira alkalmas, VLAN-képes, menedzselhető kapcsoló
6.5. 3 db kis- és otthoni hálózatok forgalomirányítási feladataira és internetkapcsolatának biztosítására alkalmas integrált forgalomirányító
6.6. 2 db kiszolgálói feladatokra alkalmas PC
6.7. 6 db ügyfél operációs rendszer futtatására alkalmas, vezetéknélküli interfésszel rendelkező PC vagy laptop (amennyiben a 6.1. pontban meghatározott eszköz erre alkalmas, akkor nem kell további eszközként biztosítani)
6.8. Ethernet és soros kábelek [Kábelkészletek (soros, konzol, egyenes és
keresztkötésű UTP) Patch panelek, fali csatlakozók, RJ45 UTP csatlakozók - CAT5e UTP kábel (fali, patch) Rack szekrény]
6.9. UTP kábelezéshez szerszámok (csavarhúzók, klimpelő, blankoló, vágó fogók)
6.10. 1 db hálózati kábelteszter
6.11. Számítógép szereléshez szerelőkészlet (csavarhúzó, fogó, alkatrész visszanyerő, csipesz)
6.12. 6 db antisztatikus csuklópánt és 1 db szőnyeg
6.13. Számítógép szereléshez 6 db gyakorló számítógép és hozzá tartozó perifériák, 1 db laptop
6.14. Számítógép tisztítási eszközök és anyagok, hővezető paszta
6.15. 1 db nyomtató
6.16. Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.17. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.18. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Protokoll analizátor program
Hálózati szimulációs szoftver, amely képes a 11997-16 Hálózati ismeretek I. modulban előírt LAN és WAN hálózati eszközök szimulálására, valamint a konfigurációs feladatok elvégzésére
6.19. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Második programozási nyelv (C++, C#, Java, Python)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz

6.20.
Szoftverek IV. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Automatikus tesztelést támogató eszközök
CASE eszközök
Képszerkesztő szoftver
Multimédiás, játékfejlesztői modulok, Szerver és desktop, mobil operációs rendszerek
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése azonosítószáma megnevezése
10815-12 Információtechnológiai alapok 10815-16 Információtechnológiai alapok
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11997-16 Hálózati ismeretek I.
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
10835-12 Alkalmazás fejlesztés 12011-16 Szoftverfejlesztés
10835-12 Alkalmazás fejlesztés 12012-16 Webfejlesztés I.
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
11499-12 Foglalkoztatás II. 11499-12 Foglalkoztatás II.
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése azonosítószáma megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-alkalmazástervezés, -fejlesztés és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó informatikai, távközlési és postai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló
78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelet
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése azonosítószáma megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-alkalmazástervezés, -fejlesztés
és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

A 21. sorszámú Szoftverkódoló megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 213 09

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szoftverkódoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 420-630

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 2144 Alkalmazásprogramozó Alkalmazásprogramozó
3.1.3. Informatikai alkalmazásfejlesztő
3.1.4. Programfejlesztő
3.1.5. Számítógépes programozó
3.1.6. 2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző Rendszertesztelő
3.1.7. Szoftvertesztelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Szoftverkódoló a szoftver alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Elvégzi a tesztüzemeltetést, fejlesztési és felhasználói dokumentációt készít. A Szoftverkódoló készségei megfelelnek az ágazati belépő szintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- számítógépeket kezelni, üzemeltetni;

- fejlesztői szoftvereket kiválasztani, telepíteni és használni;

- egyszerűbb alkalmazásokat fejleszteni;

- webalkalmazást tervezni és fejleszteni;

- webalkalmazást tesztelni és dokumentálni;

- programozási feladatot ellátni;

- kisebb adatbázisokat tervezni és kezelni;

- informatikai biztonsági eszközöket telepíteni és használni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.6. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosítója megnevezése
4.3. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
4.4. 12012-16 Webfejlesztés I.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

„Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadása iskolarendszerű képzés esetén az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal, felnőttképzés esetén a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés gyakorlati, írásbeli (online teszt)
5.2.4. 12012-16 Webfejlesztés I. gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett web programozási feladatot old meg számítógépen a 12012-16 „Webfejlesztés I.” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert webfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: maximum 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése:

Az írásbeli vizsgán a jelölt egy programozási és adatbázis-kezelési feladatot old meg számítógépes környezetben a 11625-16 számú „Programozás és adatbázis-kezelés” modul témaköreihez kapcsolódóan, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység pont B) alpontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz egységtesztet kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább négy hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell, ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző vagy vizsgaszervező intézmény által megbízott szaktanár végzi. A „megfelelt” minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

- a záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

- lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

- a záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek, stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény. A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.4. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4. Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.5. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.6. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Vizuális (blokk) programok készítésére alkalmas szoftver
Felhasználói programok készítésére alkalmas programozási nyelv (C++, C#, Java, Phyton)
Integrált fejlesztői környezet Integrált WEB fejlesztői környezet
HTML oldalak készítését támogató szoftver Kliens számítógépen futó adatbázis-kezelő szerver (MySQL vagy MS SQL)
SQL grafikus eszköz
6.7. Szoftverek III. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
CASE eszközök Képszerkesztő szoftver
7. EGYEBEK
Előzetesen megszerzett régebbi modulok, modulzáró vizsgák beszámíthatósága
az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése azonosítószáma megnevezése
10817-12 Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (IV. 3.) GKM rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése azonosítószáma megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-, alkalmazástervezés,
-fejlesztés és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe tartozó informatikai, távközlési és postai szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 78/2007. (VIII. 31.) GKM rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet
azonosítószáma megnevezése
1144-06
és
1170-06
Rendszer-, alkalmazástervezés,
-fejlesztés és -programozás
és
Adatbázis alapjai
11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

A 22. sorszámú Távközlési és informatikai hálózatszerelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 523 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Távközlési és informatikai hálózatszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 6. Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatoperátor
3.1.3. Számítógép telepítő
3.1.4. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.6. Számítógépes hálózati technikus
3.1.7 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Informatikai hálózatirendszer-telepítő
3.1.8. Telefonvonal-szerelő
3.1.9. Távközlésihálózat építő
3.1.10. Telefonvonal-telepítő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlés-informatikai hálózatszerelő feladata a távközlési hálózatok szerelése. Ebbe a körbe tartozik a kábelek kötése, a csatlakozók és a végpontok szerelése. A hálózat hibáit képes detektálni, a hibahelyet megkeresni, és a hibákat kijavítani.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai hálózatokat építeni;

- hagyományos távközlési hálózatokat szerelni;

- optikai hálózatokat szerelni;

- kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni;

- hálózatokat minősíteni;

- hibahelyet detektálni;

- kábelhibákat javítani.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.6. 10825-16 Hálózatszerelés és mérés
4.7. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 10825-16 Hálózatszerelés és mérés gyakorlati
5.2.6. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.7. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Infokommunikációs hálózat kiépítése és installálása. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy infokommunikációs eszközt köt be a hálózatba és a feladatnak megfelelően installálja. Ez a vizsgarész tartalmazza az összeköttetések kiépítését, a berendezések, eszközök illesztését, és címzését. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Elektronikai alapáramkörök
6.3. Multiméter
6.4. Oszcilloszkóp
6.5. Jelgenerátor
6.6. Tápegység
6.7. Kábelszerelő szerszámok
6.8. Hálózatanalizátor
6.9. Szálhegesztő
6.10. Optikai jelszintmérő
6.11. OTDR
6.12. Vizsgálótelefon
7. EGYEBEK

-

A 23. sorszámú Távközlési technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 523 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Számítógép-telepítő
3.1.3. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.4. 3143 Számítógéphálózat- és rendszertechnikus Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
3.1.5. Számítógépes hálózati technikus
3.1.6. 3145 Műsorszóró és audiovizuális technikus Hírközlési hálózat üzemeltető technikus
3.1.7. Kábeltelevíziós-hálózat üzemeltető
3.1.8. 3146 Telekommunikációs technikus Távközlési technikus
3.1.9. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervízműszerész
3.1.10. Távközlési hálózat építő
3.1.11. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési technikus a cég távközlési rendszereit kezeli és üzemelteti. Részt vesz a távközlési beruházásokban, a berendezések installálásában, a hálózat kiépítésében. Üzemelteti a rendszerben lévő eszközöket és berendezéseket, hibát kezel, javít. Képes kapcsolatot teremteni a beszéd-, a hang-, a kép- és az adatátviteli rendszerek területei között. Kezeli a vezetékes és a vezetéknélküli hálózati megoldásokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni;

- adatbázisokat kezelni;

- menedzselő rendszereket kezelni;

- távközlési berendezések kezelésére;

- optikai összeköttetések megvalósítására;

- rádiós rendszerek telepítésére;

- berendezések paramétereinek mérésére;

- hibadetektálásra és javításra;

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni;

- a távközlési marketing feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.4. 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 52 481 05 Távközlési üzemeltető azonos ágazat
3.3.9. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység
4.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek
4.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység
4.8. 12005-16 Munkaszervezés és projektmenedzsment
4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.11. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11626-16 Távközlés-elektronikai alaptevékenység írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 12016-16 Infokommunikációs alaptevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.6. 11997-16 Hálózati ismeretek I. gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 12014-16 Távközlési szaktevékenység gyakorlati, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési rendszerek üzemeltetése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egy távközlési berendezésen, eszközön méri annak paramétereit, minősíti a működését, konfigurálja azt az előre megadott paraméterek szerint. Kiválasztja a megfelelő mérőeszközöket, melyekkel a minősítést és a beállítást elvégzi. A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Távközlési alaptevékenységek és üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó az informatikai, az elektronikai és a kommunikációs terület alapvető feladataiból, definícióiból, számítási példáiból egy központilag kiadott feladatsort old meg. Ez a vizsgarész tartalmazza az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket, a vállalkozási ismereteket, valamint a távközlési szolgáltatási ismereteket is. A feladat kidolgozása közben a vizsgázó csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 12014-16 „Távközlési szaktevékenység” modul összes témakörét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Elektronikai alapáramkörök
6.6. Multiméter
6.7. Oszcilloszkóp
6.8. Jelgenerátor
6.9. Tápegység
6.10. Kábelszerelő szerszámok
6.11. Hálózatanalizátor
6.12. Telefon (vonalas)
6.13. Telefon (mobil)
6.14. Televízió
6.15. Kábeltelevízió (fejállomás, aktív és passzív eszközök
6.16. Router és switch
6.17. WLAN
6.18. Átviteltechnikai berendezés
6.19. Jelanalizátorok
6.20. Spektrumanalizátor
6.21. Műholdas vételtechnika eszközei (klf. antennák, LNC-k, beltéri egységek)
6.22. DVB-x set-top-boxok
6.23. DVB TV tester (-S, -C, -T)
7. EGYEBEK

-

A 24. sorszámú Távközlési üzemeltető megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 523 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Távközlési üzemeltető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 3141 Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus Hálózatoperátor
3.1.3. Számítógép-telepítő
3.1.4. Számítógéphálózat üzemeltető
3.1.5. 7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója Távközlési, átviteltechnikai szervizműszerész
3.1.6. Távközlésihálózat-építő
3.1.7. Telefonközpont-szerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Távközlési üzemeltető a cég távközlési rendszereit felügyeli, szolgáltatásait beállítja, kezeli és adminisztrálja. Ügyfélszolgálati teendőket lát el, rész vesz a beruházások indításában, lebonyolításában, pályázatok megírásában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informatikai alkalmazásokat használni, telepíteni;

- adatátviteli eszközöket üzemeltetni;

- adatbázisokat kezelni;

- menedzselő rendszereket kezelni;

- üzemviteli és gazdasági feladatokat ellátni;

- ügyfélszolgálati teendőket ellátni;

- a távközlési marketing feladatokat ellátni.

3.3. *  Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 523 05 Távközlési technikus azonos ágazat
3.3.4. 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok
4.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I.
4.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10815-16 Információtechnológiai alapok gyakorlati
5.2.4. 11997-16 Hálózati ismeretek I. írásbeli, gyakorlati
5.2.5. 11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. *  A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységek

A vizsgafeladat megnevezése: Hálózati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy a hálózati ismeretekkel kapcsolatos feladatot old meg.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

A gyakorlati vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Programozás és adatbázis-kezelés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a programozás és adatbázis-kezelés témaköréből összeállított feladatsort old meg.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

Az írásbeli vizsgatevékenység eredménye 1-5-ig terjedő érdemjeggyel értékelendő.

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. pontban meghatározott gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Az 5.3.2. pontban meghatározott központi írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó, a feladat kidolgozása közben csak számológépet használhat, más segédeszközt nem.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. *  ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Szoftver (Packet Tracer)
6.4. Hálózat (Internet, Intranet)
6.5. Kábelszerelő szerszámok
7. EGYEBEK

7.1. *  Mentesül az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységben foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat középszinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.

Mentesül az 5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladataiban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a Távközlési ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat emelt szinten sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgafeladat eredményét, így az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenységet, valamint az 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenységet - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni.

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Térinformatikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 481 05 Műszaki informatikus vagy 54 481 01 CAD-CAM informatikus vagy 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 2135 Földmérő és térinformatikus Térinformatikus
Térinformatikai asszisztens
3.1.3. 3133 Földmérő és térinformatikai technikus Térinformatikai ügyintéző
Térképrajzoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Térinformatikus az államigazgatás, a nemzetgazdaság, legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai jellegű szakfeladatokat önállóan látja el. A GIS meghatározott részfeladatainak: az adatgyűjtés, adatbázis-kezelés, adatintegrálás térinformatikai megjelenítését, az adatok leíró statisztikai módszerekkel való elemzését elvégzi. A felsorolt tevékenységekben alkalmazottként munkát vállal, vagy azokban önállóan vállalkozik.

A munkavégzés során betartja a térinformatikai adatokkal kapcsolatos nemzetközi jogi előírásokat és etikai normákat.

A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:

- a digitális adatnyerés, adattárolás és adatintegrálás, részfeladatait elvégezni;

- a térinformatika alapfogalmait, rendszerelemeit, funkcióit felismerni, a jellemző térbeli műveleteket alkalmazni;

- a döntések térbeli információkkal való támogatási lehetőségeit alkalmazni;

- a térbeli információkat térképen megjeleníteni;

- a projekttervezés, projektmenedzsment térinformatikával kapcsolatos alapfogalmait felismerni, alapvető eljárásait alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 481 01 CAD-CAM informatikus szakképesítés
3.3.4. 54 481 05 Műszaki informatikus szakképesítés
3.3.5. 54 581 01 Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10846-16 Térinformatika
4.4. 10847-16 Geodézia
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele és a záródolgozat elkészítése. Záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10846-16 Térinformatika gyakorlati
5.2.4. 10847-16 Geodéziai írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A komplex vizsga megkezdésének feltétele záródolgozat készítése, amelyet iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb az utolsó tanítási nap előtt 15 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt le kell adni a vizsgaszervező számára. A záródolgozat értékelése a vizsga része.

A záródolgozatot és az előzetes szakmai bírálatot a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat elkészítése és bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

A szakképzésben résztvevők a szorgalmi időszak utolsó fázisában záródolgozatot készítenek. A záródolgozat olyan összefüggő komplex térinformatikai adatgyűjtési, adatfeldolgozási, esetleg vizsgálati feladat, amely felöleli a tananyag jelentős részét, és kb. 10 nap irodai munkával elkészíthető. A szakdolgozat témáját a jelölt választhatja meg, a szaktanár jóváhagyásával, vagy a feladatot a szaktanár jelöli ki. A szakdolgozat, elfogadása (legalább elégséges szintű elkészítése) a vizsgára bocsátás előfeltétele.

A vizsgázó a szorgalmi időszakban elkészített és értékelt záródolgozatát bemutatja, az előre megadott kettő témakörből feltett kérdésekről kifejti a véleményét.

Sikertelennek kell minősíteni a szakmai gyakorlati vizsgát, ha a jelölt a kapott feladatot a szakmai műszaki gyakorlat előírásai szerint, az adott határidőre, önállóan, a megfelelő szinten nem tudta elkészíteni.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 0 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

Záródolgozatra vonatkozó előírások: A záródolgozatok tárgya komplex feladat.

B) A vizsgafeladat megnevezése: Térinformatikai adatfeldolgozás

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatikai műszaki gyakorlatban jellemző szoftverek segítségével, térinformatikai adatbázist hoz létre, abban adatokat módosít, adatokat feldolgoz

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Geodéziai mérés

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgázó egyszerű geodéziai méréseket hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Geomatika

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a térinformatika és a geodézia tudásterületei alapján összeállított komplex tételekből felel, folytat szakmai beszélgetést.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

Az 5.3.1. gyakorlati vizsgatevékenység pont B és C alpontja során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Záródolgozatra vonatkozó előírások:

A záródolgozatok tárgya komplex feladat.

A záródolgozatokat csak a képző intézmény által kiadott, jóváhagyott témában lehet benyújtani.

A záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait.

Lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is.

Terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását.

A záródolgozat minősítésének szempontjai:

Formai megfelelés.

A feladat megértése.

A feladat végrehajtása.

Az önálló munka.

A mellékletek műszaki színvonala.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Térinformatikai, navigációs műholdas helymeghatározó eszközök
6.3. Számítógépes szaktanterem, internet hozzáféréssel
6.4. Térinformatikai feldolgozó szoftver
6.5. Térképezési szoftver
6.6. Geodéziai mérőeszközök, műszerek
7. EGYEBEK

-

A 26. sorszámú Webfejlesztő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 213 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Webfejlesztő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 05 Szoftverfejlesztő

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő Weblapkészítő
3.1.3. Webfejlesztő
3.1.4. Webprogramozó
3.1.5. Internetes honlapkészítő, karbantartó
3.1.6. 3144 Webrendszer- (hálózati) technikus Hálózati informatikus (Webmester)
3.1.7. Internetfejlesztő
3.1.8. Weboldal adminisztrátor

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A Webfejlesztő a web alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges internet, intranet technológiát az elterjedt hálózati szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az internetes alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközök, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait.

Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. Megtervezi az internetes alkalmazás felhasználói felületét, a funkcionalitáshoz tartozó interakciókat - figyelembe véve az internetes megjelenés sajátosságait. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást.

Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. Felhasználói dokumentációt (kézikönyvet, beépített súgót) készít. Részt vesz a rendszer bevezetésében, betanításában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- számítógépet kezelni, szoftvereket használni;

- jogi és szabvány ismereteket alkalmazni;

- projekt tervezésében részt venni;

- előkészíteni internetes alkalmazás fejlesztését;

- internetes alkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni;

- erőforrást és időszükségletet meghatározni;

- internetes alkalmazást tesztelni és dokumentálni;

- internet alapú szolgáltatást tervezni;

- programintegrációs feladatot végezni;

- adatbázisokat kezelni;

- internetes biztonsági eszközöket használni;

- kialakítani a működéshez szükséges környezet;

- telepíteni és beüzemelni az alkalmazást;

- részt venni a rendszer bevezetésében, betanításában.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11628-16 Webfejlesztés II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt modulzáró vizsga eredményes letétele. „Megfelelt” minősítésű záródolgozat leadása a vizsgára való jelentkezés napjáig.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11628-16 Webfejlesztés II. gyakorlati, írásbeli (online teszt)

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex webalkalmazás készítése

A vizsgafeladat ismertetése:

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy internet, intranet környezetben működő összetett web programozási feladatot old meg számítógépen, az általa megismert szoftverfejlesztő eszközök felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat bemutatása és megvédése

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgán a jelölt bemutatja az általa készített záródolgozatot. A záródolgozatot a vizsgabizottság a bemutatással együtt értékeli.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.4.1. Záródolgozatra vonatkozó előírások

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység pont B) alpontjában meghatározott záródolgozattal szemben támasztott követelmények:

A jelölt záródolgozatként egy komplex alkalmazói programot (szoftvert) és teljes fejlesztői- és felhasználói tervdokumentációt készít.

A komplex program készítésekor be kell tartani az objektum orientált tervezési és programozási alapelveket, a tiszta kódra vonatkozó előírásokat.

A komplex program fontosabb moduljaihoz teszteket kell készíteni és a tesztelést dokumentálni.

A feladat témáját, a beadási határidejét a határidő előtt legalább két hónappal feladatkiírásban rögzíteni kell. Ettől eltérni később nem lehet.

A záródolgozat tartalmi és formai követelményeit, a részletes értékelési szempontokat a témaválasztáskor a jelölt rendelkezésére kell bocsátani.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt előzetes értékelést a képző vagy vizsgaszervező intézmény által megbízott szaktanár végzi. A „megfelelt” minősítés feltételei:

- a legalább három alkalommal, adott készültségi foknál történő kötelező konzultáció, ami szintén a feladatkiírásban rögzített,

- a záródolgozat előzetes értékelésének eredménye eléri az 51%-os szintet.

- a záródolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait,

- lehetőleg teljes képet kell adnia a kiindulási helyzetről, a megoldási lehetőségekről, és ismertetnie kell az alkalmazott megoldás kiválasztásának a szempontjait is,

- terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását,

- a záródolgozatnak a vizsgázó saját, önálló szellemi termékének kell lennie.

A záródolgozatnak a következő fő részekből kell állnia:

Bevezető, a probléma rövid ismertetése.

Választott téma indoklása.

Téma kifejtése, fejlesztői dokumentáció (rendszerterv, biztonsági kérdések, adatbázis, navigáció, ergonómia, főbb funkcionális tesztesetek stb.).

Felhasználói dokumentáció.

Összegzés.

Irodalomjegyzék, hivatkozásjegyzék.

A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a dolgozat eleget tesz-e a tartalmi és formai követelményeknek.

A záródolgozat értékelési szempontjai:

A megoldott feladat nehézsége, a hozzáadott önálló munka minősége.

A témában való tájékozottság, a szakirodalommal kapcsolatos ismeretek.

A záródolgozat áttekinthetősége, formai és nyelvi igényessége.

A hallgató munkájáról kialakult vélemény.

A terjedelmi követelmények.

A záródolgozatokat, a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 10 nappal az előzetes szakmai bírálattal együtt a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani.

Az 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység során a jelölt, a feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit, a vonatkozó kézikönyveket, valamint az offline help rendszereket használhatja. A gyakorlati feladatokat és értékelésüket a képző vagy vizsgaszervező intézmény állítja össze és a vizsgabizottság elnöke előzetesen jóváhagyja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. A 6.5. - 6.6. pontokban felsorolt szoftverek ajánlott hardverkonfigurációinak megfelelő 12 db tanulói és 1 db oktatói számítógép internetkapcsolattal
6.3. Oktatói számítógép képernyőjének kivetítésére alkalmas eszközök
6.4 1 db nyomtató
6.5. Mobil eszközök és szimulátorok (tablet, okostelefon)
6.6. Szoftverek I. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
Kliens oldali operációs rendszerek
Office irodai alkalmazás csomag
Böngésző program
6.7. Szoftverek II. (minden tanulói és oktatói számítógépre)
SQL grafikus eszköz Automatikus tesztelést támogató eszközök
Verziókezelő rendszerek
CASE eszközök
Szerver és desktop/mobil operációs rendszerek Webszerver alkalmazások
(Apache, Micrososft IIS)
Képszerkesztő szoftver
7. EGYEBEK

-

II.

Az 1. sorszámú Alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 525 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 525 01 Autóelektronikai műszerész vagy 54 525 02 Autószerelő szakképesítés és bővebben a 7. EGYEBEK fejezetben

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya:50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:-

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások:

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó-javító Autódiagnosztikai szerelő
3.1.3. Autójavító
3.1.4. Közúti járműszerelő
3.1.5 Teherautó szerelő
3.1.6. Gépjármű technikai szerelő
3.1.7. 7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.9. Autóelektronikai műszerész
3.1.10. Autóvillamossági szerelő
3.1.11 8211 Mechanikaigép-összeszerelő Gépjármű-összeszerelő
3.1.12. Gépkocsi-összeszerelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Az alternatív gépjárműhajtási technikus munkája során a közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket látja el. Ez magában foglalja a járművek valamennyi gépészeti, villamos, és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Feladatai közé tartozik a felsorolt munkafolyamatokhoz kapcsolódó szervezési, nyilvántartási (és ügyviteli) dokumentációs tevékenységek elvégzése is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kommunikációs kapcsolatot létesíteni a jármű irányított rendszereivel;

- alkalmazni, kezelni a kommunikációs eszközöket (on-board diagnosztika);

- kezdeményezni és végrehajtani a programfeltöltést, programfrissítést;

- a hibrid és elektromos hajtás nagyfeszültségű elemeinek biztonságtechnikai célú szervizműveleteit feszültségmentesített állapotban elvégezni;

- az alternatív hajtású gépjárművet hatósági vizsgára felkészíteni, mechanikai, mechatronikai rendszereinek állapotvizsgálatát elvégezni;

- meghatározni a szükséges munkaműveleteket, a munkautasítás alapján;

- a szerviz- és munkautasítás alapján diagnosztizálni, karbantartani, feszültségmentesített állapotban alkatrészcserével javítani az alternatív hajtású járművek hajtásláncának részegységeit, biztosítani (betartani és betartatni) a balesetmentes munkavégzés feltételeit;

- elvégezni a kisfeszültségű rendszerelemek (jeladók, beavatkozók) egyedi vizsgálatát, hibás részegységeit cserélni;

- az energiatároló rendszert hálózatra kapcsolni, tölteni, szükség szerint feszültségmentes állapotban ki- és beszerelni;

- a szerviz-és munkautasítás alapján elvégezni az elektromotorok, generátormotorok, illetve azok energiatároló és töltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével javítani vagy javításukról intézkedni, illetve beállítani azokat;

- alternatív hajtású gépjárműveket diagnosztizálni;

- nagyfeszültségű hálózati paramétereket mérni, az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibát megkeresni és megszüntetésére intézkedni;

- előírásoknak megfelelően elvégezni a gyártással, javítással, szervízeléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat;

- megteremteni, betartani, alkalmazni a vonatkozó munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 54 525 01 Autóelektronikai műszerész szakképesítés
3.3.4 54 525 02 Autószerelő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11741-16 Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek
4.4. 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák
4.5. 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai
4.6. 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11741-16 Nagyfeszültségű hálózati alapismeretek gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5. 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10424-12 Járműfenntartási üzemvitel gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hatósági vizsgára felkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre álló alternatív hajtású gépjármű hatósági vizsga előtti hibafeltárása szemrevételezéssel és műszeresen, az adatbázis alapján feltárt hibák minősítése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárművek vizsgálata, javítása

A vizsgafeladat ismertetése: Alternatív hajtású gépjármű villamos hajtásához tartozó fődarab, egység vagy rendszer ellenőrzése műszeresen és szemrevételezéssel, annak minősítése, a hibás érzékelők, menetszabályzók, beavatkozók, vezetékhálózat cseréje, a fődarab, egység vagy rendszer beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtási technikus szakmai alapjai

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma a kis és nagyfeszültségű hálózatok számítási, mérési módszerei, részegységek kapcsolatai, az alternatív gépjárművek működése, javítása és a járműfenntartó tevékenység üzemvitele tárgyköreiből. Tartalmazza továbbá a szerelőkre vonatkozóan az alternatív gépjárműrendszerek javításának jogi feltételeit.

A vizsga időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Alternatív gépjárműhajtások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott megadott 11742-16 Alternatív gépjárműhajtási technológiák és a 11743-16 Alternatív gépjárművek fenntartási feladatai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Kéziszerszámok
6.3. Pneumatikus szerszámok
6.4. Kézi villamos kisgépek
6.5. Autójavító célszerszámok
6.6. Általános villamos műszerek, villamossági szerszámkészlet
6.7. Mechanikai mérőeszközök
6.8. Diagnosztikai műszerek, rendszer-teszterek
6.9. Szerviz és javítási adatbázisok
6.10. Fékmérő és lengéscsillapító ellenőrző próbapadok
6.11. Alternatív gépjárművek elektronikus és elektromos oktató rendszerek
6.12. Gázelemző (gáz és füst)
6.13. Szerviz és karbantartási dokumentációk
6.14. Fényvető ellenőrző
6.15. Klímatöltő berendezés
6.16. Akkumulátortöltő és akkumulátorvizsgáló berendezés
6.17. Autóemelő
6.18. Fődarab kiemelő
6.19. Munkabiztonsági- és tűzvédelmi felszerelések, egyéni védőeszközök
6.20. Szállítóeszközök
6.21. Közúti járművek
6.22. Számítógép, szövegszerkesztő, adatbázis kezelő, szkenner, Internet kapcsolat, e-mail levelező, nyomtató/fénymásoló, projektor
6.23. Kommunikációs eszközök (telefon, fax)
6.24. Veszélyes hulladék kezelő eszközök, berendezések
6.25. Alternatív (Hibrid és-vagy nagyfeszültségű elektromos) meghajtású gépjárművek és jármű-fődarabok
6.26. Nagyfeszültséghez szükséges speciális személyes és egyéb védőeszközök
6.27 Nagyfeszültséghez szükséges speciális mérőeszközök, rendszer-teszterek
6.28 Meghajtó-akkumulátorhoz töltőállomás (nagyfeszültségű)
6.29 Oktatási célú elektrotechnikai áramkör-építő készletek, áramellátók és mérőeszközök
6.30 Oktatási célú moderációs eszközkészlet (csoportos foglalkoztatáshoz)
7. *  EGYEBEK

További szakmai előképzettségek a 2.2. ponton kívül:

52 525 01 1000 00 00 Autóelektronikai műszerész
51 525 01 1000 00 00 Autószerelő
52 5241 01 Autóelektronikai műszerész
52 5241 02 Autószerelő
311-1 Gépjárműtechnikai szerelő (Autószerelő)
311-2 Gépjárműtechnikai szerelő, autóvillamossági szerelő

A 2. sorszámú Autóbuszvezető középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményei

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A középfokú szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 841 01

1.2. A középfokú szakképesítés-ráépülés megnevezése: Autóbuszvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség megléte

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: legalább „C” kategóriára érvényes vezetői engedély

2.2. Szakmai előképzettség: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2.2.5. pontjában meghatározott szakmacsoportokban megszerzett végzettség.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozás(ok):

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 8418 Autóbuszvezető Fogyatékkal élők számára működtetett autóbusz vezetője
Mikrobuszvezető (9 fő fölött)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

- az autóbusz előre meghatározott útvonalon vagy meghatározott célállomásra való vezetése;

- az utasok fel- és leszállásának biztosítása;

- fűtés, szellőzés, világítás szabályozása;

- a fedélzeti utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése;

- menetjegy-árusítás, menetjegyek és bérletek érvényességének ellenőrzése;

- utasok tájékoztatása, a csomagok be- és kipakolása;

- menetokmány vezetése, elszámolás a menetjegyekkel és bevételekkel;

- az autóbusz vezetése közben előforduló veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása;

- a szállítási feladat közben szükség szerint alapszintű idegen nyelvű kommunikáció;

- az autóbusz átvétele, leadása, az autóbusz műszaki állapotának ellenőrzése, tankolás.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 35 841 02 Tehergépkocsi-vezető szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11744-16 Közlekedési alapismeretek
4.4. 11745-16 Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek
4.5. 11746-16 Személyszállítás, utaskommunikáció
4.6. 11747-16 Egészség-, munka- és tűzvédelem
4.7. 11748-16 Előírások alkalmazása
4.8. 11749-16 Szakmai idegennyelvi ismeretek
4.9. 11750-16 Veszélyhelyzetek
4.10. 11751-16 Autóbusz vezetése
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. A komplex szakmai vizsgára csak az bocsátható, aki rendelkezik érvényes „D” kategóriás vezetői engedéllyel.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

A B C
5.2.1. A középfokú szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11744-16 Közlekedési alapismeretek írásbeli
5.2.4. 11745-16 Szerkezeti, üzemeltetési ismeretek szóbeli
5.2.5. 11746-16 Személyszállítás, utaskommunikáció szóbeli
5.2.6. 11747-16 Egészség-, munka- és tűzvédelem szóbeli
5.2.7. 11748-16 Előírások alkalmazása írásbeli
5.2.8. 11749-16 Szakmai idegennyelvi ismeretek szóbeli
5.2.9. 11750-16 Veszélyhelyzetek szóbeli
5.2.10. 11751-16 Autóbusz vezetése gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Az autóbusszal történő személyszállítás során felmerülő ellenőrzési feladatok, problémák, konfliktusok kezelésével kapcsolatos tennivalók elvégzése. A vizsgázó a vizsga kezdetekor a tételek közül húz egyet, amelyet meg kell oldania, illetve be kell mutatnia.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés a közúti forgalomban

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt a feladat megoldása során ellenőrzi a szállító járművet, az esetleges műszaki hibáinak felismerését dokumentálja. A járművel a kijelölt beszállóhelyre áll. Elvégzi a csomagok elhelyezését, előkészíti a járművet a fuvarfeladat elvégzéséhez, tájékoztatja az utasokat az utazással kapcsolatos tudnivalókról, energiatakarékos, környezetkímélő, előrelátó, biztonságos, kulturált, a jármű tömegének a tehetetlenségét és jellegzetességét megfelelően kihasználó vezetési stílussal vezeti a járművet a közúti forgalomban.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó vezetéstechnikai tanpályán vagy korszerű szimulátoron előidézett veszélyhelyzeteket hárít el.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a forgalomban részt vevő autóbuszokkal szemben támasztott műszaki és környezetvédelmi követelményeket, értelmezni tudja a motor, a teljesítmény, a tüzelőanyagfogyasztás jelleggörbék adatait, ismeri az erőátviteli rendszer szakszerű működtetését, hogy a tanultak alkalmazásával optimális szinten tudja tartani a tüzelőanyag-fogyasztást, illetve képes az autóbuszokon leggyakrabban előforduló meghibásodásokat felismerni, megelőzni.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Előírások alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy megismerte a számára előírt rendszeres heti és napi pihenőidőket, megtanulta a menetíró készülék (tachográf) működtetését, az adatok tárolását, az adatletöltésre vonatkozó szabályokat, a közúti ellenőrzésnél tőle elvárt viselkedést. Ismeri a menetíró készülék kezelését, a használatának elmulasztásáért, nem megfelelő működtetéséért és az adatok meghamísításáért járó szankciókat. Tisztában van a személyszállítási tevékenységre vonatkozó engedélyek, szerződések szerinti kötelességek, speciális okmányok, nemzetközi személyszállítási egyezmények rá vonatkozó rendelkezéseivel, egyéb más közlekedési szabályok megszegésének a következményeivel, a bírságolás módjával, a pénzbüntetések nagyságrendjével.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi, közúti közlekedés- és környezeti biztonság, szerviz logisztika

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladat során a vizsgázó egy 40 kérdésből álló tesztlapon számot ad arról, hogy ismeri a személy- és árufuvarozás piaci és gazdasági környezetét, a közúti balesetek elkerülésének a lehetőségeit, különösen az autóbuszra jellemző közúti és munkabaleseteket, valamint az ilyen rendkívüli eseményekben a gépkocsivezetők szerepét, a keletkezett károk erkölcsi, jogi és pénzügyi következményeit. Vannak ismeretei a bűncselekmények, különösen az embercsempészet, az illegális bevándorlás megakadályozásának a módjáról, a megelőzési teendőkről, a saját és az üzemben tartó felelősségéről, képes megelőzni a munkavégzésük következtében jelentkező egészségkárosodást, ismeri az ergonómia alapjait, az utasok épségének a megőrzésére törekvő sebességmegválasztás és a biztonságos manőverezés szabályait, a szellemi és fizikai terhelés kulturált elviselésének a módszereit. Megtanulta az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjait, az alkohol hatását, a gyógyszerek és más szerek szedésének lehetséges következményeit, a fáradtság és a stressz hatását a szervezetükre és a közlekedés biztonságára. Veszélyes forgalmi helyzetben ismeri a baleset-megelőzés helyes módját, tűz és a jármű sérülése esetén pedig az utasok testi épségének megóvásához szükséges teendőket. Szükséges, hogy a gépkocsivezető jó képet tudjon láttatni az őt foglalkoztató személyszállító vállalkozásról, tudja, hogy jó benyomás megteremtése érdekében lényeges, hogy hogyan viselkedik az utasokkal, milyen a jármű tisztasága, műszaki állapota, külső és belső esztétikai megjelenése.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsga teljesítéséhez egy írásbeli feladatsort (esettanulmányt) kell sikeresen megoldani, az autóbuszvezető napi munkavégzése során előforduló helyzetekkel kapcsolatban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai idegennyelvi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a Szakmai idegennyelvi ismeretek modul témaköreihez kapcsolódnak.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az írásbeli vizsgarész megoldása során használható segédeszközök: íróeszközök, számológép, térkép.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. *  A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

A komplex szakmai vizsga központi írásbeli vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.2 pont A), B), C) és D) vizsgafeladatok végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:

A), B) és C) tesztfeladatok értékelése:

39 - 40 pont jeles (5)
36 -38 pont jó (4)
33 - 35 pont közepes (3)
30 - 32 pont elégséges (2)
0 - 29 pont elégtelen (1)

D) Esettanulmány értékelése:

91 - 100 pont jeles (5)
81 - 90 pont jó (4)
71 - 80 pont közepes (3)
60 - 70 pont elégséges (2)
0 - 59 pont elégtelen (1)

A komplex szakmai vizsga gyakorlati vizsgatevékenysége akkor eredményes, ha az 5.3.1 pont A), B) és C) vizsgafeladatainak végrehajtása legalább elégségesre értékelhető az alábbiak szerint:

A) feladat értékelése:

91 - 100% jeles (5)
81 - 90% jó (4)
71 - 80% közepes (3)
60 - 70% elégséges (2)
0 - 59% elégtelen (1)

B) feladat értékelése:

0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal jeles (5)
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal jó (4)
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal közepes (3)
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal elégséges (2)
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.

C) feladat értékelése:

0 - 1 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal jeles (5)
2 - 3 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal jó (4)
4 - 5 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal közepes (3)
6 - 7 azonnali sikertelenséget nem okozó hibavonal elégséges (2)
Azonnali sikertelenséget okozó hiba, vagy 7-nél több hibavonal elégtelen (1)

Sikertelenséget okozó hibának minősülnek a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, „Az autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői alap- és továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyamok számára” tantervi és vizsgakövetelményekben felsoroltak.

Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból kell tenni, amelyből a vizsgázó elért eredménye nem éri el az elégséges osztályzatot, illetve teljesítményét elégtelenre (1) minősítette a vizsgabizottság.

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. „D” kategóriás oktató autóbusz
6.3. Csomagok
6.4. Utaslista
6.5. Ellenőrző lista az autóbusz ellenőrzéséhez
6.6. Kéziszerszámok
6.7. Egyéni védőfelszerelések
6.8. Tűzvédelmi és munkabiztonsági eszközök
6.9. Korszerű szimulátor berendezés, vagy vezetéstechnikai tanpálya
7. *  EGYEBEK

7.1. A képzés megszervezése és lebonyolítása során a szakképesítésre kiadott, mindenkor hatályos szakképzési kerettanterv előírásain túl a „D” kategóriás vezetői engedély és a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.

7.2. A komplex szakmai vizsga megszervezése és lebonyolítása során a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásain túl a gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzéséhez a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet előírásait is alkalmazni kell.

7.2.1. A Korm. rendelet 23. § (2)-(5) bekezdésében, valamint 24. és 25. §-ában meghatározottakon túl a központi írásbeli vizsga időtartama során a közlekedésért felelős miniszter által kiadott, a közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására vonatkozó eljárásrendet („A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának rendje és ügyvitele”) is alkalmazni kell.

7.3. A képzésen részt vevőknek a képzés keretében gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzésére irányuló hatósági vizsgáján teljesített vizsgatárgyak eredménye az 5.5 pont előírásainak megfelelően ismerhető el a komplex szakmai vizsga vizsgatárgyak eredményeként.

7.4. A szakmai vizsgabizottságban részvétvevő kamarai tagok:

A szakmai vizsgabizottságban résztvevő tagok - a képző intézmény által delegált vizsgabizottsági tagok kivételével - csak olyan személyek lehetnek, akik a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet alapján jogosultak a „D” kategóriás hatósági képzést követően a gyakorlati vizsga vizsgatárgyaiban a vizsgabiztosi feladatok ellátására.

A 3. sorszámú Autóelektronikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Autóelektronikai műszerész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges

2.3. Előírt gyakorlat: nem szükséges

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

szakgimnázium esetében:

5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7331 Gépjármű- és motorkarbantartó,-javító Autóbusz-szerelő
3.1.3. Autódiagnosztikai szerelő
3.1.4. Autójavító
3.1.5. Közúti járműszerelő
3.1.6. Teherautó szerelő
3.1.7. 7341 Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója Akkumulátor-javító és kezelő
3.1.8. Autóelektronikai műszerész
3.1.9. Autóvillamossági szerelő
3.1.10. Gépjárműriasztó szerelő
3.1.11. 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó Gépjármű diszpécser
3.1.12. Fuvarozási ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az autóelektronikai műszerész a javítási folyamat egészében önállóan, illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.

A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a gépjármű villamos hálózatának áttekintésére, a vezetékhálózat és a csatlakozások ellenőrzésére, javítására, a hálózat működésének biztosítására, tekintettel a villamos energiatermelés és fogyasztás egyensúlyára;

- a villamos hálózat soros kommunikációs rendszereinek hibafeltárására, a vonatkozó diagnosztikai hibakódok értelmezésére, a speciális hálózatok (pl. optikai) javítására;

- soros-, párhuzamos-, perifériadiagnosztika segítségével műszeres vizsgálatokra az egyes alrendszerekben, a jeladók és beavatkozók tekintetében;

- a gépjármű akkumulátorokat - azok tulajdonságainak ismeretében - összehasonlítani, a jármű-specifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő töltöttségét biztosítani a jármű hálózatán belül vagy külső feszültségforrásról;

- a töltési, indítórendszert és részegységeit (pl. generátor, feszültségszabályzó, indítómotor stb.) ellenőrizni, beépített vagy kiszerelt állapotban javítani, felújítani, az alkatrészcseréket elvégezni;

- az elektronikus gyújtási rendszerek különböző rendszerváltozatait beazonosítani, a részegységek, alkatrészek funkcióit, működését megérteni, az összetett rendszer működésében bekövetkezett hiba esetén a hibajelenségből és a diagnosztikai ellenőrzés során nyert adatokból behatárolni a hiba okát, majd hálózati vagy alkatrészvizsgálat után elvégezni a javítást;

- Ottó- és dízelmotorok, hibrid hajtású járművek, elektronikusan irányított tüzelőanyag ellátó-, keverékképző, rendszereinek diagnosztizálására, karbantartására: képes elvégzi a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását;

- a világító, fény- és hangjelző berendezések hatósági előírásoknak megfelelő kialakításának és működésének ellenőrzésére, rendszervizsgálatra, alkatrészcserés vagy egyéb javítására;

- a szélvédő törlő és mosóberendezések ellenőrzésére, karbantartására és javítására;

- a fűtő és légkondicionáló berendezés elektromos rendszerének ellenőrzésére, javítására, karbantartására;

- menetdinamikai szabályzó rendszerek (ABS, ASR, ESP), elektromechanikus szervokormányok diagnosztikai vizsgálatára, karbantartására, a jeladók, beavatkozók egyedi vizsgálatára, alkatrészcserés és egyéb javítására;

- a passzív biztonsági rendszerek (pl. légzsák és övfeszítő) ellenőrzésére, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- aktív biztonsági rendszerek (pl. tolatóradar, parkolást segítő rendszer, holttér-figyelés, sávelhagyás-figyelmeztetés, aktív tempomat stb.) ellenőrzésére, kalibrálására, hálózati és alkatrészcserés javítására, figyelembe véve a biztonsági előírásokat;

- a vagyonvédelmi rendszerek (riasztó, központi zár stb.) utólagos beszerelésére, karbantartására, ellenőrzésére, javítására;

- egyéb elektromos és elektronikus rendszerek vizsgálatára, ellenőrzésére, javítására;

- a folyamatos önképzésre, a szakterületét érintő újabb technikai megoldások megismerésére.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 525 02 Gázautószerelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 525 03 Alternatív gépjárműhajtási technikus szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 54 525 02 Autószerelő azonos ágazat
3.3.7. 54 525 03 Avionikus azonos ágazat
3.3.8. 34 525 02 Gépjármű mechatronikus azonos ágazat
3.3.9. 34 841 01 Gépjármű-építési, szerelési logisztikus azonos ágazat
3.3.10. 34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő azonos ágazat
3.3.11. 34 841 03 Hajós szakmunkás azonos ágazat
3.3.12. 54 841 01 Hajózási technikus azonos ágazat
3.3.13. 34 525 03 Járműfényező azonos ágazat
3.3.14. 34 525 04 Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó azonos ágazat
3.3.15. 34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő azonos ágazat
3.3.16. 34 525 06 Karosszérialakatos azonos ágazat
3.3.17. 34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó azonos ágazat
3.3.18. 54 525 09 Kocsivizsgáló azonos ágazat
3.3.19. 34 525 07 Motorkerékpár-szerelő azonos ágazat
3.3.20. 54 525 10 Repülőgép-szerelő azonos ágazat
3.3.21. 54 525 11 Vasúti jármű dízelmotor- és hajtásszerelő azonos ágazat
3.3.22. 54 525 12 Vasúti jármű szerkezeti és fékrendszer szerelője azonos ágazat
3.3.23. 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője azonos ágazat
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
4.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
4.5. 10418-16 Járműkarbantartás
4.6. 10419-12 Járműszerkezetek javítása
4.7. 10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok írásbeli, szóbeli
5.2.4. 10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok gyakorlati
5.2.5. 10418-16 Járműkarbantartás gyakorlati,
5.2.6. 10419-12 Járműszerkezetek javítása gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10420-12 Autóelektronikai műszerész feladatai gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járműszerkezeti egységek szerelése, autóelektronika gyakorlata, járműdiagnosztikai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A jármű nem villamos szerkezeti egységein, rendszerein egy vagy több szerelési művelet elvégzése, ellenőrzési, beállítási, diagnosztikai feladatok végrehajtása. Autóvillamossági fődarab, egység vagy rendszer hibájának megállapítása, a hiba javítása, ismételt ellenőrzése, a munkafolyamat adminisztrálása.

A rendelkezésre bocsátott diagnosztikai programmal vagy márkaspecifikus műszerrel a jármű beazonosítása, hibatároló lekérdezése, az eredmények értelmezése, összehasonlítása a gyártó adataival, minősítése. Érzékelők, jeladók, beavatkozók méréssel való ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma: számítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a járműdiagnosztika tárgyköreiből.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Autóelektronikai műszerész szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban meghatározott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv honlapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Általános kéziszerszámok
6.3.