A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasz nyomvonalát meghatározó tengelyét az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával az 1. melléklet szerinti, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1., a 2. és a 3. melléklet közötti, vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakaszának nyomvonala a tengelypontokban az út tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 3. melléklet szerinti ingatlanok 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 3. melléklet szerinti ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § (1) A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a P1 ponttól P25 pontig 50 méter.

(2) A H26 és a H27 pontok a nyomvonal határvonalának az országhatárral alkotott metszéspontjai.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza tengelypontjainak koordinátái és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága, továbbá a H26, H27 pontok esetén a beépítésre nem szánt terület határvonalának és az országhatár vonalának metszésponti koordinátái

A B C D E F

1.

Pont száma

EOV Y

EOV X
GPS Φ (Szélesség) Tizedes fok
(WGS84)
GPS Λ (Hosszúság) Tizedes fok
(WGS84)
Távolság
m
2. P1 745167,24 89518,71 46° 08’ 37,58” 20° 16’ 48,93” 50
3. P2 745244,18 89469,07 46° 08’ 35,93” 20° 16’ 52,48” 50
4. P3 745169,77 89404,49 46° 08’ 33,88” 20° 16’ 48,96” 50
5. P4 745078,11 89365,46 46° 08’ 32,66” 20° 16’ 44,67” 50
6. P5 744996,92 89308,87 46° 08’ 30,87” 20° 16’ 40,84” 50
7. P6 744942,50 89225,11 46° 08’ 28,19” 20° 16’ 38,25” 50
8. P7 744890,59 89139,63 46° 08’ 25,45” 20° 16’ 35,77” 50
9. P8 744838,68 89054,16 46° 08’ 22,70” 20° 16’ 33,28” 50
10. P9 744786,77 88968,69 46° 08’ 19,96” 20° 16’ 30,80” 50
11. P10 744734,87 88883,22 46° 08’ 17,22” 20° 16’ 28,32” 50
12. P11 744682,96 88797,74 46° 08’ 14,48” 20° 16’ 25,84” 50
13. P12 744631,05 88712,27 46° 08’ 11,74” 20° 16’ 23,36” 50
14. P13 744579,84 88626,38 46° 08’ 08,98” 20° 16’ 20,92” 50
15. P14 744531,39 88538,91 46° 08’ 06,18” 20° 16’ 18,59” 50
16. P15 744485,88 88449,87 46° 08’ 03,32” 20° 16’ 16,41” 50
17. P16 744443,36 88359,37 46° 08’ 00,41” 20° 16’ 14,36” 50
18. P17 744400,96 88268,80 46° 07’ 57,50” 20° 16’ 12,32” 50
19. P18 744355,57 88179,71 46° 07’ 54,63” 20° 16’ 10,14” 50
20. P19 744307,93 88091,78 46° 07’ 51,81” 20° 16’ 07,86” 50
21. P20 744260,16 88003,93 46° 07’ 48,99” 20° 16’ 05,57” 50
22. P21 744212,38 87916,08 46° 07’ 46,17” 20° 16’ 03,28” 50
23. P22 744164,61 87828,23 46° 07’ 43,35” 20° 16’ 00,99” 50
24. P23 744116,83 87740,38 46° 07’ 40,53” 20° 15’ 58,71” 50
25. P24 744069,06 87652,53 46° 07’ 37,71” 20° 15’ 56,42” 50
26. P25 744034,44 87588,88 46° 07’ 35,66” 20° 15’ 54,76” 50
27. H26 743958,39 87553,68 46° 07’ 34,56” 20° 15’ 51,19” Országhatár metszéspont
28. H27 744104,18 87612,46 46° 07’ 36,39” 20° 15’ 58,02” Országhatár metszéspont

3. melléklet a 186/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

A Kübekháza-Rábé (Szerbia) összekötő út (43112 jelű út meghosszabbítása) Kübekháza és a magyar-szerb országhatár közötti szakasza nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B
1. Település HRSZ
2. Kübekháza (094)
3. Kübekháza 3020
4. Kübekháza 3019/3
5. Kübekháza 0108/4
6. Kübekháza (3022)
7. Kübekháza (0107)
8. Kübekháza 3021
9. Kübekháza 3019/1
10. Kübekháza (092)
11. Kübekháza 0106/7
12. Kübekháza 0106/6
13. Kübekháza (0103)
14. Kübekháza 093/2
15. Kübekháza 095/3
16. Kübekháza 095/4
17. Kübekháza 0106/4
18. Kübekháza 0108/3
19. Kübekháza 0108/2
20. Kübekháza 0106/3
21. Kübekháza 0108/1
22. Kübekháza 0106/2
23. Kübekháza 095/5
24. Kübekháza 0105/1
25. Kübekháza 095/12
26. Kübekháza 095/11
27. Kübekháza (0121)
28. Kübekháza 0104/1
29. Kübekháza 0104/2
30. Kübekháza 095/10
31. Kübekháza 095/9
32. Kübekháza 095/6
33. Kübekháza 095/2
34. Kübekháza 096/1
35. Kübekháza 096/2
36. Kübekháza 096/3
37. Kübekháza 096/4
38. Kübekháza 096/5
39. Kübekháza 096/6
40. Kübekháza 096/7
41. Kübekháza 096/8
42. Kübekháza 096/9
43. Kübekháza 085/2
44. Kübekháza 097

  Vissza az oldal tetejére