A jogszabály mai napon ( 2021.10.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet

a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2020. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4165 forint/óra.

2. § A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

5. § E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

6. § * 

1. melléklet a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelethez

A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei

A B
1. Megnevezés A vállalkozások
2019. évi tényadataiból egy munkaórára számított érték,
Ft/óra
2. Alapbér [a 2020. évben havi 210 600 Ft alapbérrel (garantált bérminimum)
és 174 munkaórával számolva]
1211
3. Pótlékok, kiegészítő fizetés 297
4. Foglalkoztatói járulékok:
- Szociális hozzájárulási adó 17,5%
- Szakképzési hozzájárulás 1,5%

264
23
5. Szállásköltség 18
6. Csoportos személyszállítás 266
7. Védőruha, védőfelszerelés 15
8. Munkahelyi szociális szolgáltatás 54
9. Munkaegészségügyi szolgáltatás 70
10. Munkavédelmi költség 22
11. Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége 916
12. Rezsianyag-, munkahelyi energiaköltség 44
13. Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége 12
14. Szerszámhasználat 19
15. Értékcsökkenési leírás 63
16. Nyomtatvány, írószer 3
17. Postaköltség 2
18. Telefonköltség 4
19. Bankköltség 14
20. Egyéb szolgáltatás:
- minőségbiztosítás, környezetvédelem
2
21. Kötelező adó, járulék:
- iparűzési adó 2%
- innovációs járulék 0,3%

81
1
22. Biztosítások 11
23. 2-22. sor Összesen 3412
24. Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján) 86,83%
25. Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 - 0,8683)]
449
26. Veszteségidő aránya 6,50%
27. Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)
222
28. Elvárt eredmény 2,00%
29. Elvárt eredmény értéke
(23. + 25. + 27. sor összesen × 0,02)
82
30. Mindösszesen 23. + 25. + 27. + 29. sor 4165

  Vissza az oldal tetejére