A jogszabály mai napon ( 2022.05.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

732/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet idején a távhőszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 20. §-ától eltérően a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő távhőtermelői és távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező gazdasági társaság a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdése szerint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által kezelt készletből 2022. január 8. napjáig vagy új távhőszolgáltató kijelöléséig jogosult a szükséges mértékben földgázt vételezni.

(2) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az (1) bekezdés szerinti működési engedélyeket 2022. január 8. napjáig vagy az új távhőszolgáltató kijelöléséig nem vonja vissza.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére