Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától
A jogszabály mai napon (2017.11.23.) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.
Megnyitom a Jogtárban Megnyitom az Optijusban

 

25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet

a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (4) bekezdésében, valamint 100. §-a (3) bekezdésének i), m), w) pontjaiban és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a) pontjának értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1-8. § * 

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A szervezett képzésben csak 2013. január 1-jétől kell részt vennie annak a kulturális szakembernek, aki e rendelet hatálybalépését megelőző öt éven belül:

a) munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget szerzett,

b) szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett,

c) OKJ szakképesítést szerzett, vagy

d) „C” típusú középfokú vagy annál magasabb szintű nyelvvizsgát tett.

(3)-(4) * 

1-2. számú melléklet a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelethez *