Magyar

 

16/2020. (VIII. 17.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Székházának üléstermeiben tartandó rendezvényekkel összefüggő teremhasználat rendjéről járványügyi készültségi helyzet idején

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 14. § -ában, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában és Ügyrendjében kapott felhatalmazás alapján, összhangban a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 17/2011 (VII. 1.) számú határozatával a Magyar Tudományos Akadémia Székházában tartandó rendezvényekkel összefüggő teremhasználati renddel, valamint tekintettel a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerint fennálló járványügyi készültségre és a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásaira, a Székház üléstermeinek használati rendjét az épületben tartandó testületi ülések, tudományos programok és konferenciák esetében a jelen határozatban foglalt módosításokkal határozom meg.

A szabályzat hatálya

1. § Jelen szabályzat a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) köztestületének valamennyi döntéshozó szervére, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, és az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) munkatársaira, illetve a rendezvényt lebonyolítani kívánó igénybevevőkre, valamint a rendezvény résztvevőire terjed ki, összhangban a 15/2020. (VIII. 17.) számú elnöki határozattal is.

A rendezvények lebonyolításáért felelős szervezet

2. § (1) A jelen határozat szerinti rendezvények előkészítését, és az azokkal kapcsolatos további feladatokat az MTA LGK Rendezvényszolgálata (Rendezvényszolgálat) látja el.

(2) A Rendezvényszolgálat az üléstermek használatba adásával kapcsolatos üzemeltetési feladatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján megismerhető (https://www.nnk.gov.hu) aktuális egészségügyi előírásokhoz, ajánlásokhoz igazodóan látja el. Az aktuális eljárásrendet az MTA LGK igazgatójának utasítása tartalmazza, amely az MTA honlapján https://mta.hu/hatteranyagok/akademiai-szabalyozasok–105583 olvasható és a mai napon hatályos változata a jelen határozat mellékletét képezi.

(3) A döntéshozó szerv elnökének, valamint a rendezvény megtartását kezdeményező szervezet vezetőjének alkalmanként egyedileg kell tájékozódnia és döntenie a személyes részvétellel tartott rendezvény előkészítéséről, feltételeiről és lebonyolításáról. A rendezvény megtervezése során köteles alkalmazkodni a járványügyi készültség alatti aktuális egészségügyi előírásokhoz, ajánlásokhoz, betartani az MTA LGK igazgatójának a rendezvény időpontjában hatályos, vonatkozó utasítását, valamint köteles az abban foglaltakat betartatni a rendezvényen jelenlévőkkel.

Záró rendelkezések

3. § Jelen szabályzat 2020. augusztus 18. napjától visszavonásig hatályos. A határozatot a Magyar Tudományos Akadémia honlapján kell kihirdetni, és az Akadémiai Értesítőben kell közzétenni.

Melléklet a 16/2020. (VIII. 17.) MTA elnöki határozat

4/2020. számú Igazgatói Utasítás