Magyar

 

19/2022. (VI. 9.) MTA elnöki határozat

a Magyar Tudományos Akadémia Üdülési Központja által nyújtott üdülési szolgáltatások igénybevételének rendjéről

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában a biztosított jogkörömben eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) pontja alapján, mint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) Üdülési Központ köztestületi költségvetési szerv irányítója, a költségvetési szerv által nyújtott szolgáltatások igénybevételének rendjét a következők szerint határozom meg.

A határozat hatálya

1. § 1. Tárgyi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által alapított és irányítása alá tartozó MTA Üdülési Központ által üzemeltetett üdülőkben, vendégházban, apartmanokban-a Domus Collegium Hungaricum kivételével- (a továbbiakban: szálláshely) nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

2. Személyi hatály: a határozat hatálya kiterjed a Magyar Tudományos Akadémia üdülési szolgáltatásait igénybe vevő igényjogosultra, és hozzátartozójára valamint nem igényjogosult személyekre (együttesen: vendég).

Értelmező rendelkezések

2. § E határozat alkalmazásában:

1. Igényjogosult vendég:

a) az Akadémia köztestületi tagja (továbbiakban: tudós)

b) a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságával (a továbbiakban: Titkárság) közszolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló személy,

c) az Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szerveknél közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló személy,

d) az Akadémiai Kutatóhálózattól 2019. augusztus 31. napjáig nyugállományba vonult személy,

e) az Akadémia köztestületi költségvetési szerveitől nyugállományba vonult személy.

2. Hozzátartozó: az igényjogosult házastársa, élettársa, 25 év alatti gyermeke, valamint az igényjogosulttal vagy igényjogosult házastársával, élettársával együtt üdülő, 25 év alatti unokája. Hozzátartozónak minősül az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, unoka is, továbbá az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, de elhunyt igényjogosult (tudós) hozzátartozója.

3. MTA nyugdíjas: az (1) bekezdés d)–e) pontjaiban megjelölt személyek.

4. Nem igényjogosult vendég (Külsős vendég): A z (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt személyek

5. Férőhely: a szálláshely befogadóképességének ágyban meghatározott természetes mérőszáma.

6. Maradvány (Szabad)– férőhely: a szálláshely adott időpontban az igényjogosultak és hozzátartozóik által le nem kötött férőhelyeinek száma.

7. Főidény: A szezonálisan működő szálláshelyeken július 1. napjával kezdődő, és augusztus 31. napjával záruló időszak.

8. Elő – és utószezon: a szezonálisan működő szálláshelyeken az előszezon május 1. napjától június 30. napjáig tartó időszak. Az utószezon a szeptember 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó időszak.

9. Ünnepnapok, ünnepi időszakok:, március 15-ei., május 1-jei, a húsvéti, a pünkösdi, augusztus 20-ai, október 23-ai, november 1-jei, valamint a karácsonyi és az újévi időszakok az ezen napokhoz kapcsolódó munkaszüneti napokkal együtt.

10. Térítési díj: a szálláshelyen igénybe vett szolgáltatások ellenértéke.

11. Szolgáltatás ellenértéke: a szobák ára és az üdülést igénybe vevők részére biztosított étkezés díja. A szálláshely által biztosított, az üdülő vendégek által igényelt egyéb ellátások térítési díja. Az egyéb ellátások, szolgáltatások térítési díj ellenértékét az Üdülési Központ igazgatója árutasításban határozza meg.

12. Kedvezmények alapja: a reggeli díját tartalmazó szállásdíj, apartmanok esetében a szállásdíj.

13. Gyermekkedvezmény: az üdülési szolgáltatás igénybevételének évében betöltött 2. életévig térítésmentes; valamint ezt követően az üdülési szolgáltatás igénybevételének évében betöltött legfeljebb 12. életévig a szolgáltatás igénybevevőjének jelen szabályzat szerint nyújtandó kedvezmény.

14. Teljes ellátás: szállás, reggeli, ebéd, vacsora, az üdülő által meghatározott időpontban.

15. Félpanziós ellátás: szállás, reggeli és vacsora, az üdülő által meghatározott időpontban.

16. Ellátás nélkül szállás: balatoni apartmanokban biztosított szállás.

17. Pótágy: Vendégek elszállásolására ideiglenesen elhelyezett ágy.

A szálláshelyek igénybevételének rendje

3. § 1. A szálláshelyeket a vendégek az Üdülési Központ internetes oldalán közzétett árutasításban meghatározott, térítési díj ellenében vehetik igénybe. Az MTA Üdülési Központ szálláshelyei – vendégkörük igényeit figyelembe véve – adhatnak teljes vagy félpanziós ellátást, vagy szállást kötelező reggelivel, valamint apartmanok esetében étkezés nélküli szálláshely szolgáltatást.

2. Az igényjogosultak és hozzátartozóik a szálláshely foglalás során elsőbbséget élveznek, a nem igényjogosult vendégekkel szemben, amennyiben igényeiket a tárgyév február 28. napjáig jelzik az üdülésre kiválasztott szálláshely felé.

3. A szálláshelyek az igényjogosultak és hozzátartozó vendégek üdülési igényének kielégítése után fennmaradt szabad férőhelyeikkel önállóan gazdálkodhatnak kereskedelmi áron.

Felárak és egyedi árak meghatározása és érvényesítése a szálláshelyek szolgáltatásai esetében

4. § 1. A Szálláshely térítési díjának az összegét, valamint az igényjogosult és hozzátartozója számára alkalmazható kedvezményeket az MTA Szociális Bizottságának a véleményét követően az MTA Vezetői Kollégiuma hagyja jóvá, az ÜK igazgatójának határozatában megfogalmazott eljárásrend szerint.

2. A Szociális Bizottság javaslata és a Vezetői Kollégium jóváhagyása alapján az alábbi felárak alkalmazandók:

– pótágy felár,

– kisállat felár,

– Balatoni üdülőkben, Balatonra néző szobák esetében balatoni panoráma felár.

3. Az (2) bekezdésben meghatározott térítési díjaktól eltérő díjat, további felárat alkalmazhat indokolt esetben, az MTA Titkársága Gazdasági Igazgatójának előzetes írásbeli tájékoztatása mellett, és annak írásbeli egyetértését követően többek között:

– ünnepi, kiemelt időszakok felára

– egyágyas felár,

– egyedi ajánlatok (pl. konferenciák, esküvők, egyéb rendezvények) igénybe vevők részére a szálláshelyek a szolgáltatás tartalmának megfelelően.

A szálláshelyek szolgáltatásai, kedvezményei igénybevételének feltételei

5. § 1. Az igénybe vehető kedvezmények teljes körét az MTA ÜK igazgatójának mindenkor hatályos „A szálláshely igénybevételi rendje és árutasítása (továbbiakban: Utasítás) tartalmazza.

2. A Szociális Bizottság a Vezetői Kollégium jóváhagyásával az igényjogosultaknak és a hozzátartozóknak járó kedvezményes üdülési időtartamot az alábbiakban határozta meg:

– a szezonálisan működőkben az üdülés esetében évente 1 heti turnus, valamint

– folyamatosan működő szálláshelyek esetében évente 14 nap/13 éjszaka.

3. A kedvezményre jogosultak esetében alapelv, hogy egy személy esetében egyidejűleg csak egy jogcímen vehető igénybe kedvezmény, kivéve az elő- és utószezon kedvezményt.

4. A különböző jogcímeken nyújtható kedvezmények – kivéve gyermek kedvezmény – nem érvényesíthetők a szálláshely által meghirdetett akciós üdülési lehetőség esetén, azonban a vendég akción kívüli alapellátást igényelhet és a rá vonatkozó kedvezményt igénybe veheti.

5. Az igényjogosultakat és a velük együtt üdülő hozzátartozókat az 2) bekezdés szerinti kedvezményes üdülés időtartamon belül az igényjogosultaknak járó kedvezmény illeti meg, abban az esetben is, ha az igényjogosult a szálláshelyet az üdülési időtartam letelte előtt elhagyja.

6. A kedvezményes üdülés időtartamán belül az üdülést igénybe vevő hozzátartozókat az igényjogosultakkal azonos kedvezmény illeti meg. Amennyiben azonban nem az igényjogosulttal együtt üdülnek, úgy az Utasításban meghatározott összegű hozzátartozói kedvezmény illeti meg.

7. Amennyiben a kedvezményes üdülési térítési díjra jogosult személy, személyek (igényjogosultak, hozzátartozók) az 2) bekezdésben meghatározott időtartamon túl veszik igénybe a szálláshelyek szolgáltatásait, úgy teljes összegű térítési díjat kötelesek fizetni a kedvezményes időtartamon túli napokra.

8. 2–12 éves kor között a térítési díjból ún. gyermek kedvezmény érvényesíthető, melynek mértéke az aktuálisan számítandó térítési díj 50%-a.

9. A szezonálisan működő szálláshelyek esetében az elő- és utószezoni ár a főszezoni ár 80%-a. E mellett érvényesíthetők az igényjogosultak, hozzátartozók, gyerekek, csoportok kedvezménye.

Az üdülési igények bejelentésének és a térítési díjak kiegyenlítésének rendje

6. § 1. A vendégek üdülési igényeiket közvetlenül a kiválasztott szálláshelynek küldik meg az igénybejelentő lap kitöltésével, postán, e-mailen, illetve online foglalási rendszerben is jelezhetik. Az igénybejelentő lap mintáját a jelen határozat 1. számú függeléke tartalmazza. A szálláshely telefonon történő előzetes jelentkezést is elfogadhat, de ezt a vendégnek utólag (a hívást követő 3 napon belül) írásban (emailen) is meg kell erősítenie.

2. Az üdüléshez kapcsolódó kedvezmények érvényesítése érdekében az Üdülési Központ nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás vezetése mellett az üdülő vendég az igénylőlap kitöltésénél jelzi a kedvezményre való jogosultság jogcímét és az eddig kedvezményesen igénybe vett üdülési napok számát. Online Foglalás esetén a vendég a szálláshelyre történő megérkezésekor jelzi a kedvezményre való jogosultságát.

3. A vendégek foglalását –online foglalási rendszert kivéve- a szálláshelyeknek a foglalási rendszerben rögzíteni kell.

4. Az írásban történt szállásfoglalást a foglalást követően az adott szálláshely köteles haladéktalanul visszaigazolni a foglalási rendszer által generált nyomtatványon.

5. A térítési díj kiegyenlítésére, pénzügyi rendezésére legkésőbb az üdülés befejezésekor, az elutazás napján kerül sor, mely történhet átutalással bankkártyával, postai készpénzátutalási megbízással vagy Szép Kártyával, illetve az üdülés megkezdését követő fizetés esetében bankkártyával, Szép kártyával vagy készpénzben. Előleg számla esetén a kiegyenlítés történhet előre utalással, postai készpénzátutalási megbízással, szép kártyával és bankkártyával.

6. Az üdülővezető joga eldönteni, hogy a vendéget az üdülő melyik szobájában helyezi el.

Az üdülési igények lemondásának rendje

7. § 1. Az üdülő által visszaigazolt szolgáltatást – orvosi, vagy hatósági igazolás esetét kivéve - az igénybevétel kezdő napját megelőző 10 naptári napon belül a teljes térítési díj, 3 napot meghaladó szolgáltatás esetén a térítési díj három napra eső értékének megfizetése ellenében lehet lemondani (lemondási díj), a következőkkel:

– Ha az igénybejelentő a térítési díjat már befizette, az üdülő azt a lemondási díjjal csökkentett összegben fizeti vissza.

– Ha a térítési díj befizetése még nem történt meg, akkor a foglalásban érintett szálláshely, a lemondást követően írásban kéri az igénybejelentőtől a lemondási díj megfizetését, a szálláshely bankszámlaszámára történő utalással, illetve az igénybejelentő kérésére postai készpénzátutalási megbízás befizetésével.

2. Amennyiben az üdülés lemondásának megfelelő igazolása nem történik meg, és az üdülő által a vendégtől igényelt lemondási díj nem kerül kifizetésre, az igénybejelentő három évre elveszíti az üdülési lehetőségét az akadémiai szálláshelyeken.

3. A teljes térítési díj befizetése mellett megkezdett üdülés megszakítása esetén – ha az nem orvosi vagy hatósági igazolással történik – az üdülés időtartamából még hátralévő időre fizetett térítési díj nem igényelhető vissza.

Záró rendelkezések

8. § 1. Jelen határozat 2022. június 10. napján lép hatályba azzal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia üdülési szolgáltatást nyújtó jóléti intézményeinek igénybevételi rendjéről szóló 32/2016. (XI. 22.) számú elnöki határozat egyidejűleg hatályát veszíti.

2. Jelen határozatot a Titkárság intraneten a Dokumentumtár> Határozatok tára> Elnöki határozatok megnevezésű oldalon kell kihirdetni, továbbá az Akadémiai Értesítőben, továbbá az MTA Üdülési Központ honlapján kell közzétenni és az intézménynél szokásos módon kihirdetni.

Melléklet a 19/2022. (VI. 9.) MTA elnöki határozathoz

Igénybejelentő lap és nyilatkozat