Magyar Ügyvédi Kamara

Alapszabály-módosítása * 

A Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályát az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 127. § alkalmazásával az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapszabály IX.1. pontja a következő d) ponttal egészül ki:

d) évente egy alkalommal a Jog Szolgálatában életműdíjat adományozza azon, a 65. életévét betöltött, az ügyvédi, ügyészi, bírói hivatás, illetve alkotmánybírói, jogtudományi munkásság keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytató személynek, aki elméleti és/vagy gyakorlati tevékenységével kiemelkedő eredménnyel szolgálta hivatását;”

2. Az Alapszabály IX.1. pontja a következő e) ponttal egészül ki:

e) évente egy alkalommal a Jogi Kultúráért díjat adományozhat az elektronikus és írott médiában a jogi kultúra érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytató azon személynek, aki hozzájárult a jogi tradíciók megőrzéséhez, a jogászi kulturált magatartás és nyelv fejlesztéséhez, a jogkeresők pontos jogi tájékoztatásához.”

3. Az Alapszabály jelen módosítását a Magyar Ügyvédi Kamara teljes ülése 2011. év október hónap 24. napján fogadta el, a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való közzététellel *  lép hatályba.