Magyar

 

1/2017. (III. 20.) MÜK elnökségi szakmai álláspont

a gazdasági társaságok szerepéről a kizárólag ügyvédek által végezhető jogi tevékenységek tekintetében

1. Ügyvéd/ügyvédi iroda rendszerességgel nem lehet alvállalkozója jogi szolgáltatás nyújtásával a jogi szolgáltatást elvállaló ugyanazon gazdasági társaságnak. A gazdasági társaság által az Üt. 5. §-ára tekintettel nem vállalható tevékenységek folytatásának tilalma alól nem jelent felmentést, ha a gazdasági társaság az elvállalt jogi tevékenységet az általa megbízott ügyvéd részére adja tovább, hiszen az ügyvédnek közvetlenül kell a megbízóval kapcsolatban állnia, és a gazdasági társaság a törvény értelmében nem vállalhatja ellenérték fejében rendszeresen a törvényben leírt jogi tevékenységek ellátását.

2. Annak meghatározása, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket munkavállalóként gazdasági társaság alkalmazott jogtanácsosa, jogi előadója jogszerűen elláthat – azon túlmenően, hogy a tevékenység nem ütközhet az Üt. 5. § rendelkezéseibe – nem az ügyvédi kamara hatásköre. Azt viszont, hogy az adott tevékenység az Üt. 5. § (2)–(4) bekezdései szerinti kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősül-e, a törvény szövege egyértelműen meghatározza.

3. Ellenérték fejében és rendszeresen végzett jogi képviseleti tevékenység ellátásra az Üt. értelmében tehát kizárólag ügyvéd bízható meg, ügyvédnek gazdasági társaság közvetítésén keresztüli képviseleti megbízása az ügyvédi magatartás szabályokról szóló MÜK Szabályzatnak a felhajtó igénybevételének tilalmáról szóló rendelkezéseibe ütközik * .

Indokolás

Tekintettel arra, hogy több ügyvéd részéről felmerült annak igénye, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara alakítson ki, tegyen közzé álláspontot arra nézve, hogy gazdasági társaság végezhet-e, és ha igen, mennyiben jogi szolgáltatási tevékenységet, és erre nézve mi lehet az ügyvéd szerepe, a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége a fentiek szerinti Szakmai Álláspontjának közzétételét elrendelte.