6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat * 

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1.1-1.6. * 

1.7. * 

1.8-1.9. * 

2. * 

3. Záró rendelkezések

3.1. Ez a szabályzat az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követően, a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2. Az 1.7. pont 2022. július 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére