A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 28/1992. (X. 1.) számú önkormányzati rendelete

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról * 

1. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros Közgyűlése helyi díjakat alapít az alábbiak szerint.

Díjak:

a) Pro Urbe Budapest

b) Budapestért

c) Főváros Szolgálatáért

d) *  Budapestiek Esélyegyenlőségéért.

2. § (1) „Pro Urbe Budapest” díj adományozható a főváros érdekében végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért.

(2) *  Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, az adományozást igazoló okirat és 400 000 Ft jutalom jár.

(3) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) *  A kitüntetésből évente legfeljebb 6 db adományozható.

Átadására november 17-e alkalmából kerül sor.

3. § (1) A „Budapestért” díj bármely területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgál.

(2) Adományozására egész évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmából, fővárosi eseményekhez kapcsolódóan van lehetőség.

(3) *  Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű plakett, ruhán, illetőleg egyenruhán viselhető kis díszítmény, valamint az adományozást igazoló okirat és 200 000 Ft jutalom jár.

(4) *  A „Budapestért” díjból évente legfeljebb 25 db adományozható.

(5) Az okirat az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az irat számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

3/A. § (1) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozható a Főpolgármesteri Hivatalban munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végző köztisztviselő, ügykezelő és fizikai alkalmazott részére.

(2) *  Az elismeréssel oklevél és 150 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díjból évente legfeljebb 5 db adományozható. Átadásra november 17-e alkalmából kerül sor.

3/B. § *  (1) A „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozható a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásban, a foglalkoztatáspolitika területén, vagy a szociálisan rászorulók támogatását felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedő, Budapesten kiemelkedő tevékenységet végző személy, illetve szervezet munkájának elismerésére.

(2) Az elismeréssel oklevél és 300 000 Ft összegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza, azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjból évente legfeljebb 3 db adományozható. Átadásra november 12-e, a Szociális Munka Napja alkalmából kerül sor.

4. § (1) *  A helyi elismerés adományozására javaslatot tehetnek:

- Budapest Főváros Közgyűlése tagja(i)

- Budapest Főváros Közgyűlése bizottsága(i)

- a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei

- a fővárosi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei

- a kerületi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületei

- a „Főváros Szolgálatáért” díj tekintetében a főpolgármester és a főjegyző

- továbbá a „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj tekintetében a Szociális Szakmai Szövetség

(2) A „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a Díszpolgári Cím adományozást előkészítő ideiglenes bizottság javaslata alapján.

(3) A „Budapestért” díj adományozásáról a főpolgármesterből és a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságai elnökeiből álló kuratórium dönt. A kuratórium a működésének eljárási szabályait maga alkotja meg.

(4) A „Főváros Szolgálatáért” díj adományozásáról saját kezdeményezésre, illetőleg a főjegyző javaslatára a főpolgármester dönt.

(5) *  A „Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt a Fővárosi Közgyűlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottsága véleményével ellátott javaslat alapján.

(6) *  A Fővárosi Önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Főpolgármesteri Hivatal látja el.

(7) *  A díjakat ünnepélyes keretek között a főpolgármester adja át.

(8) *  A díjazottak névsorát a Fővárosi Közlönyben közzé kell tenni.

5. § A díjak - a „Főváros Szolgálatáért” díj kivételével - külföldi állampolgárok részére is adományozhatók pénzjutalom nélkül.

5/A. § *  Fővárosi díjak csak élő természetes személyek, illetve létező közösségek részére adományozhatók.

6. § A fővárosi díjakkal járó jutalom forrása a Fővárosi Önkormányzat költségvetése. A díjakkal járó jutalom adóköteles. A jutalom fedezetét a Fővárosi Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell biztosítani.

7. § (1) E rendelet 1992. október 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályukat vesztik az alábbi jogszabályok:

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 7/1977. rendelete a „Pro Urbe Budapest” kitüntetés alapításáról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 1/1978. rendelete a Főváros Társadalmi életében szerzett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdekek elismerésére alapított kitüntető díjakról,

- Budapest Főváros Tanácsának módosított 2/1978. rendelete a társadalmi munka elismeréséről.

(2) Az említett rendeletek alapján a korábban adományozott kitüntetések és díjak továbbra is viselhetők.


  Vissza az oldal tetejére