Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 77/2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül

Budapest Főváros Közgyűlése a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (3) bekezdés értelmében a kerületi önkormányzati javaslatoknak is megfelelően a következőket rendeli el.

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek 1-2. mellékletben meghatározott részére terjed ki.

(2) A rendelet vonatkozásában közterület alatt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti közterületet kell érteni.

2. § (1) Budapest Főváros Közgyűlése a közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében a Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek e rendelet 1-2. mellékletében meghatározott részeit jelöli ki olyan területként, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerint - jogellenes cselekménynek minősül.

(2) Az 1. melléklet („Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek kijelölt részei”) Budapest főváros közigazgatási területén lévő valamennyi közterület, míg a 2. melléklet („Kerületi önkormányzatok döntése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek kijelölt részei”) - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 179/A. § (3) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzati döntések alapján - a kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közterületek vonatkozásában tartalmaz kijelölést.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest főváros közigazgatási területén lévő közterületek kijelölt részei

1. A világörökségről szóló törvény szerinti világörökségi területnek minősülő közterületek teljes területe.

2. A közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített vagy erre kijelölt tömegközlekedési megálló, állomás, valamint a megállóhelyeknél létesített utasváróhely, továbbá az azok jogszabály szerint meghatározott területi határától számított 50 méteres távolságon belüli terület.

3. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közhasználatra szolgáló, nyilvánosság számára megnyitott területei (így különösen az utasforgalmi csarnok, a közforgalom számára megnyitott repülőtéri utak és az azokhoz kapcsolódó területek, valamint a repülőtér közvetlen körzetében lévő nyilvános területek).

4. Aluljárók közül az alábbiak:

Ajtósi Dürer sor, Astoria, Blaha Lujza tér, Bocskai út-Fehérvári út, Boráros tér, Deák Ferenc tér, Déli pályaudvar, Ecseri út, Ferenc körút-Üllői út, Ferenciek tere, Flórián tér, Goldmann György tér, Határ út, Kőbánya-Kispest állomáson lévő aluljáró (KÖKI), Kálvin tér, Keleti pályaudvar, Lehel út-Róbert Károly körút, Margit híd (budai hídfő), Árpád híd (budai és pesti hídfő), Móricz Zsigmond körtér, Nagyvárad tér, Fővám tér, Népliget, Nyugati tér, Örs vezér tere, Pöttyös utca, Szentlélek tér, Váci út-Csanádi utca, Váci út-Dózsa György út, Váci út-Ipoly utca, Váci út-Róbert Károly körút, Váci út-Victor Hugo utca, Ferdinánd híd alatti gyalogos aluljáró, Podmaniczky utca-Bulcsú utcai gyalogos aluljáró,

továbbá az ezek bejáratától számított 50 méteres távolságon belüli terület.

5. A játszóterek, valamint az azok külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

6. A köztemetők teljes területe, valamint az ezek külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

7. A gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási intézmény elhelyezését szolgáló ingatlan külső határvonalától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

8. A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjairól és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet szerinti védett és kiemelten védett területek az Óbudai-sziget kivételével.

9. A hidak, felüljárók és az ezek megközelítésére szolgáló lépcsők.

2. melléklet a 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelethez

Kerületi önkormányzatok döntése alapján Budapest főváros közigazgatási területén a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő közterületek kijelölt részei

1. Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

1.1. a Napraforgó utcai park [(11160/5) hrsz.-ú ingatlan]; a Bánffy György emlékpark: Hűvösvölgyi út 221.-Hidegkúti út 2.-Rezeda utca 2-4. [11358, 53083, 53085, 53086 hrsz.-ú ingatlanok]; a Torockó téri park [(11518/7) hrsz.-ú ingatlan]; a Nagybányai úti zöldterület [(11858) hrsz.-ú ingatlan]; a Gárdonyi Géza utcai park [(12495/8) hrsz.-ú ingatlan]; a Schittenhelm 48-as honvédtüzér síremlék elhelyezését szolgáló terület az Alvinci úton [(12721) hrsz.-ú ingatlan]; a Bibó István park [12830 hrsz.-ú ingatlan]; a Mansfeld Péter park [12992 hrsz.-ú ingatlan]; a Lövőház utca és Margit körút sarkán lévő 1956-os emlékhely elhelyezését szolgáló terület [(13194) hrsz.-ú ingatlan]; a Mechwart ligeti park [(13361/1) hrsz.-ú ingatlan]; a Papkert [13373/9 hrsz.-ú ingatlan]; a Rózsadombi szerpentin [13391 hrsz.-ú ingatlan]; a Margit téri park [13404 hrsz.-ú ingatlan]; a Tarasz Sevcsenkó park [(13569/3) és (13565/1) hrsz.-ú ingatlan]; a Bajvívó utcai park [(13700/13) hrsz.-ú ingatlan]; a Széna téri park [(13709) hrsz.-ú ingatlan]; a Nagy Imre tér [(13869/2) hrsz.-ú ingatlan]; az Elvis Presley park [(14478/1) és (14478/4) hrsz.-ú ingatlan]; az Üstökös utcai park [14482 hrsz.-ú ingatlan]; a Zsigmond téri park [(14576) hrsz.-ú ingatlan]; a Vérhalom tér [(15083/1) hrsz.-ú ingatlan]; az Adyligeti játszótér és park a Nagykovácsi út 1-9. alatt [50578/4 hrsz.-ú ingatlan]; a Temető utcai park [(54356/2) hrsz.-ú ingatlan]; a Mosbach park [55681/20) és (55681/22) hrsz.-ú ingatlanok]; a Pengő utca-Fillér utca sarkán lévő zöldfelület [(13166/4) hrsz.-ú ingatlan]; a Marczibányi tér és környékén lévő zöldfelület [(12723) és (12724) hrsz.-ú ingatlanok]; a Türbe tér [13431 hrsz.-ú ingatlan]; zöldfelület a Turbán utcában [(12989/2) hrsz.-ú ingatlan], zöldfelület a Mecset utcában [(13433) hrsz.-ú ingatlan]; a Ferenchegyi úti kiserdő [15476/6, 15424/7 és (15398/2) hrsz.-ú ingatlan]; a Máriaremetei út 189. szám alatti templomkert [51588 hrsz.-ú ingatlan]; a Józsefhegyi u. 11., 13., 15/c. szám alatti zöldfelület [(15154/4), 15146 és 15147 hrsz.-ú ingatlan]; az Erdélyi János tér [12840/2 hrsz.-ú ingatlan]; a Fenyves park [11987/1, (11988) és 11990/2 hrsz.-ú ingatlan]; a Cserje utcai park [(15144) hrsz.-ú ingatlan]; az Ady Endre utcai zöldfelület [(12690) hrsz.-ú ingatlan]; a könyvtár előtti zöldfelület a Frankel Leó út és Török utca sarkán [(13463) hrsz.-ú ingatlan]; a Cseppkő utca és Zöldkő utca közötti park [(15760) hrsz.-ú ingatlan]; a Csatárka út és Pitypang utca sarkánál lévő zöldfelület [(15769/1) hrsz.-ú ingatlan]; a Pasaréti tér [(11618/22), (11618/23), (11618/24) és (11618/25) hrsz.-ú ingatlan]; a Vasas sportpálya melletti zöldfelület a Pasaréti út és Radna utca sarkán [11512 hrsz.-ú ingatlan]; a Szabadság téri zöldfelület [(50653) hrsz.-ú ingatlan].

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

2.1. Szent István tér teljes területe; Semsey Aladár park (Virág utca-Lebstück Mária utca között); Rózsaliget köz (Király utca-Deák Ferenc utca között); Gábor Ignác park (Lebstück Mária utca-Rózsa utca között); Katalin park; Kórház utcai park (Nyár utca-Elem utca között); Széchenyi tér; Pozsonyi utcai park [72331/23 hrsz.-ú ingatlan]; Pozsonyi utca-Nyár utcai park [70746/1 hrsz.-ú ingatlan]; Nyár utcai park [70707/21 hrsz.-ú ingatlan]; Görgey Artúr út menti park [70422/88 hrsz.-ú ingatlan]; Munkácsy Mihály utcai park [73321/7 hrsz.-ú ingatlan]; Szilas park [76555/1 és 76554/7 hrsz.-ú ingatlan]; Kósa Pál sétány; Bőröndös utcai park [76561/211 hrsz.-ú ingatlan]; Homoktövis park [76539/91 és 76539/78 hrsz.-ú ingatlan]; Székpatak utcai park [76539/30 hrsz.-ú ingatlan]; Homoktövis utca-Kőrösbánya utcai park [76512/398 hrsz.-ú ingatlan]; Sárpatak utcai park [76539/56 hrsz.-ú ingatlan]; Béke tér; Aschner Lipót tér; Szabadság park; Rajki Márton tér; Gyulai tér; Mártírok útja-Nyár utca-Tavasz utca-Berda József utca közötti terület [70581/1 hrsz.-ú ingatlan]; Rózsa utca-Virág utca közötti park [70897/23 hrsz.-ú ingatlan]; Orgona utcai park (Tulipán kert) [76561/224 hrsz.-ú ingatlan]; Rózsa utca-Nyár utca közötti tér [70897/23 hrsz.-ú ingatlan]; Lóverseny tér [76561/69 hrsz.-ú ingatlan]; Kordován tér-Szabolcsi Bence tér [76561/121 hrsz.-ú ingatlan]; Ugró Gyula sor melletti terület [76331/262, 76331/246, 76331/252 hrsz.-ú ingatlan].

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

3.1. a Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Bajcsy-Zsilinszky út által határolt területen belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

3.2. a Ferdinánd híd Podmaniczky utcai felhajtójának határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.

4. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

4.1. az egészségügyi intézmények külső határvonalától számított 200 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

4.2. a közparkok és azok külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

4.3. a zöldterületek és azok külső határától számított 200 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló közterületek,

4.4. az átjárók és azok ki- és bejáratától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

4.5. a zöldfelületek, az azokat körülfogó kőtámfalak, és az azok külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek közül:

5.1. a Dausz Gyula park; az Óhegy park; az Újhegyi sétány; az Újhegyi út-Harmat utca-Hangár utca-Bányató utca által határolt közterület és a Korponai utca-Kolozsvári utca-Harmat utca-Ihász utca-Kápolna utca-Martinovics tér-Kápolna utca-Liget tér által határolt közterület, beleértve a felsorolt határoló utcákat és tereket is.

6. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

6.1. a Susulyka utca; a Fülőke utca; a Pereszke utca; a Dayka Gábor utca Brassó út és Antónia lépcső közötti szakasza.

7. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

7.1. a nyilvános sportpályák és egyéb sportlétesítmények telekhatárától számított 200 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

7.2. minden közpark, köztér, közkert és azok telekhatárától számított 200 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

7.3. a szociális, kulturális intézmény, egészségügyi szolgáltató, közhatalmi vagy államigazgatási szerv, továbbá a Lehel Csarnok elhelyezését szolgáló ingatlan telekhatárától számított 200 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

7.4. az utak és ezek külső szélétől mért 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.

8. Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

8.1. Védendő területként: Gundel Károly út és az Állatkerti körút [(29732/2) hrsz.-ú ingatlan],

8.2. Kiemelt csomópontok:

8.2.1. Örs vezér tere [(31919/4), (31919/2), (39217/1) hrsz.-ú ingatlan].

8.2.2. Bosnyák tér [(31262/4), (31265), (31262/1), (31263) hrsz.-ú ingatlan],

8.3. Hungária körút, Kerepesi út, Nagy Lajos király útja, Fogarasi út, Csömöri út, Thököly út mentén, a közterületi telekhatártól számított 10 méteren belül elhelyezkedő, kerületi tulajdonban álló közterületek,

8.4. Egyéb területek: a 8.1.-8.3. pontok alá nem tartozó, egyéb kerületi tulajdonú közterületek.

9. Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

Helyrajzi szám: Közterület megnevezése:
9.1. (100848) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi sétány,
9.2. (100846) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi sétány,
9.3. (100787) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi sétány,
9.4. (100739) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi tér,
9.5. (100741/2) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi tér,
9.6. (100741/1) hrsz.-ú ingatlan Sashalmi tér,
9.7. (103247) hrsz.-ú ingatlan Lándzsa tér,
9.8. (103240) hrsz.-ú ingatlan -,
9.9. (103258/3) hrsz.-ú ingatlan -,
9.10. (103257) hrsz.-ú ingatlan Lándzsa utca,
9.11. (103244) hrsz.-ú ingatlan Vívó utca,
9.12. (103153/1) hrsz.-ú ingatlan -,
9.13. (103153/2) hrsz.-ú ingatlan -,
9.14. (115857) hrsz.-ú ingatlan -,
9.15. (105842/42) hrsz.-ú ingatlan részben Szurmay Sándor fasor,
9.16. (100006/10) hrsz.-ú ingatlan -,
9.17. (100002/5) hrsz.-ú ingatlan -,
9.18. (100002/11) hrsz.-ú ingatlan -,
9.19. (100075/1) hrsz.-ú ingatlan -,
9.20. (110922/20) hrsz.-ú ingatlan -,
9.21. (107100/35) hrsz.-ú ingatlan Centenárium lakótelep, Rutafa utca, Orsika tér, Összefogás sétány, Mátyásdomb tér, Dóra tér,
9.22. (107100/30) hrsz.-ú ingatlan -,
9.23. (107100/32) hrsz.-ú ingatlan -,
9.24. (107100/10) hrsz.-ú ingatlan -,
9.25. (106891/11) hrsz.-ú ingatlan -,
9.26. (106891/2) hrsz.-ú ingatlan -,
9.27. (106891/6) hrsz.-ú ingatlan -,
9.28. (106904/29) hrsz.-ú ingatlan Centenárium sétány, Gizella tér, Molnár István sétány, Csipkés köz,
9.29. (102205/4) hrsz.-ú ingatlan Tekla utca, Hófehérke utca,
9.30. (102216/9) hrsz.-ú ingatlan Csenge utca,
9.31. (102321/8) hrsz.-ú ingatlan Hunyadvár utca,
9.32. (106051/9) hrsz.-ú ingatlan -,
9.33. (106051/12) hrsz.-ú ingatlan -.

10. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

10.1. Népkert [128531/3 hrsz.-ú ingatlan]; Pesti út-Bakancsos utca sarkán lévő evangélikus templom és környéke [125391 hrsz.-ú ingatlan]; Bóbis Gyula tér (és a Vigyázó Ferenc Művelődési Ház teljes telke) [(125393) hrsz.-ú ingatlan]; Pesti úti Penny Market mögötti 137617/1 hrsz.-ú út-Rákos patak-Cinkotai út-137616/3 hrsz.-ú telek által határolt terület [137616/4-5, 137617/4-23, 137617/25-33, 137618 hrsz.-ú ingatlan]; Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona melletti terület [125393/46 hrsz.-ú ingatlan]; Szent Kereszt tér [128457/4 hrsz.-ú ingatlan]; Fő tér [128457/8 hrsz.-ú ingatlan]; Fuchs kastély kertje [125625/2 hrsz.-ú ingatlan]; Hősök tere [129944/1-2 hrsz.-ú ingatlan]; Kucorgó tér-Zrínyi utca-Kucorgó utca-Hegyalatti utca-Pesti út-127592/12 hrsz.-ú út-Zrínyi Miklós Általános Iskola által határolt terület; Rákos-patak mentén futó kerékpárút és az ennek széleitől mért 50 méteres távolságon belüli terület; 525. tér [120099/1-6 hrsz.-ú ingatlan]; Tessedik tér [124365 hrsz.-ú ingatlan]; Szent István tér [123105/2 hrsz.-ú ingatlan]; Wass Albert tér [136852 hrsz.-ú út Pesti úttal határos kiteresedése]; Szabad május tér [122642/1-4 hrsz.-ú ingatlan]; Széchenyi utca-Gyökér utca közötti emlékpark [125381/8 hrsz.-ú ingatlan]; Derkovits tér [127161 hrsz.-ú ingatlan]; Árpád-házi Szent Erzsébet park [126814 hrsz.-ú ingatlan]; Tápió tér [(126336) hrsz.-ú ingatlan]; Fackh Károly tér [131991 hrsz.-ú ingatlan]; Heltai Gáspár tér [129269/1-3 hrsz.-ú ingatlan]; Ecsedvára tér [134510/115-116, 134510/133-134 hrsz.-ú ingatlan]; Csaba vezér tér [Rákoscsaba utca és a Czeglédy Mihály utca közötti szakasza a 134466 hrsz.-ú ingatlannak]; régi csabai piactér [Péceli út és Kertalja utca közötti szakasza a 134466 hrsz.-ú ingatlannak]; Zrínyi utca-Rákoskert sugárút-Nyomdász utca által határolt terület [137373/1-2 és 137373/4 hrsz.-ú ingatlan]; Vigyázó Ferenc Művelődési Ház rákoskerti tagintézményének környéke [139229 hrsz.-ú ingatlan]; Edző tér [(135389) hrsz.-ú ingatlan]; Vida-domb [139311 hrsz.-ú ingatlan];

11. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

11.1. az 1956-os emlékpark a Hargita téren [147583 hrsz.-ú ingatlan],

11.2. az Örmény emlékpark az Uszok téren [148314 hrsz.-ú ingatlan].

12. Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

12.1. a Ráckevei (Soroksári)-Duna-szakasz Pesterzsébetet érintő része [170012/2 hrsz.-ú ingatlan],

12.2. a Kossuth Lajos utca sétálóutca része [170204/12 hrsz.-ú ingatlan],

12.3. a Szent Erzsébet tér [171539 hrsz.-ú ingatlan].

13. Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

13.1. az Ady Endre út-Ráckevei- (Soroksári)-Duna-ág-Királyerdő út-Tihanyi utca-Akácfa utcai kiserdő déli határvonala-Csepeli út-Kis nyírfa utca-II. Rákóczi Ferenc út-Klapka utca-Rév utca-Vas Gereben utca-II. Rákóczi Ferenc út-Posztógyár utca-Mansfeld Péter utca-Teller Ede út-Károli Gáspár utca-II. Rákóczi Ferenc út-Corvin utca által határolt területen belül a kerületi önkormányzati tulajdonban álló területek, és azok külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

13.2. a II. Rákóczi Ferenc út 345. szám (200025/10 hrsz.) alatti Vízművek lakótelepen a kerületi önkormányzati tulajdonban lévő terület, és a lakótelep külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.

14. Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek közül:

14.1. a lépcsők, valamint azok külső szélétől mért 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

14.2. a közparkok, valamint ezek külső határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

14.3. az aluljárók, továbbá az ezek bejáratától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

14.4. a szociális, kulturális, sport intézmények, templomok elhelyezését szolgáló ingatlanok határvonalától számított 50 méteres távolságon belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület,

14.5. a védett természetvédelmi területek,

14.6. az Ady Endre út-Anna utca-Plébánia utca-Pint utca-Péter Pál utca-Stáció utca-Kálváriahegy utca-Alsó Sas utca-Tóth József utca-vasútvonal által határolt területen belüli, kerületi önkormányzati tulajdonban álló terület.