Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 11/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (nyersanyagár *  normál és diétás szolgáltató cégenként) a nevelési-oktatási intézményekben 2020-ban

Szolgáltató cég Óvoda Ft/fő/nap Általános iskola Ft/fő/nap Gimná-
zium Ft/fő/nap
Napközis tábor
Ft/fő/nap
étkezés étkezés étkezés étkezés
1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  2x-i *  3x-i *  1x-i *  3x-i * 
D+M Kft. normál és diétás nettó 198 235 272 241 292 343 284 343
normál és diétás bruttó 251 298 345 306 371 436 361 436
Kinder F és K Kft. normál és diétás nettó 198 235 272 241 292 343 284 343
normál és diétás bruttó 251 298 345 306 371 436 361 436

  Vissza az oldal tetejére