Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § * 

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére