Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntető cím és elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 14/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2020. június 25. napján 10 óra 00 perckor lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2020. december 31. napján lép hatályba.

3. § * 

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére