Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján a a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet 2020. szeptember 4. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 3. § (3) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

(3) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére