19/2008. (IX. 15.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a Budapest, XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervről (KSZT) szóló 21/2002. (IX. 10.), és a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról (KVSZ) szóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII.kerületi önkormányzati rendeletek módosításáról *