Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületi maszkviselés és a kutyafuttatók nyitvatartásának rendjéről

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés által biztosított jogkörben Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Polgármester a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lévő közterületeken és közhasználat céljára átadott magánterületeken, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területek kivételével, a hatodik életévét betöltött személy köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, vagy textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

2. § Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén lévő kutyafuttatók a kutyafuttató házirendjében meghatározott időszakban tarthatnak nyitva.

3. § Ez a rendelet 2020. november 11. napján 14 órakor lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére