Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3-4. § * 

5. § * 

6. § (1) A rendelet - a (2) és (3) bekezdés kivételével - 2022. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 2. §-a és 5. §-a 2021. november 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. §-a 2021. június 1. napján lép hatályba.

(4) * 

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére