Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szerveknél foglalkoztatottakat megillető kompenzációra biztosított 5 048 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 29/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 10. sor előirányzatát 1 458 ezer Ft-tal, 9205 cím 10. sor előirányzatát 3 590 ezer Ft-tal megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 1100, 2100, 2301, 2302, 3100, 3200 és 4105 címek 1. sor előirányzatát 3 538 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 720 ezer Ft-tal megemeli.

(3) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát 790 ezer Ft-tal megemeli.

2. § (1) A Képviselő-testület a szociális ágazati összevont pótlék címen biztosított 59 269 ezer Ft központi támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9203 cím 10. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

(2) A Képviselő-testület az R 3. mellékletében szereplő 2100, 2301 és 2302 címek 1. sor előirányzatát 49 426 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 9 843 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület a 2016. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásából eredő 1 407 ezer Ft pótlólagos támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9205 cím 10. sor előirányzatát és 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

4. § A Képviselő-testület az országgyűlési képviselők választására biztosított 24 558 ezer Ft normatív támogatást tudomásul veszi, ennek megfelelően az R 3. melléklet 4108 cím 10. és 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

5. § A Képviselő-testület az intézmények munkavállalóinak jutalmazására 372 428 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, az 1100, 2100, 2301, 2302, 3100 és 3200 címek 1. sor előirányzatát 311 655 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 60 773 ezer Ft-tal megemeli.

6. § A Képviselő-testület a benyújtott közbiztonsági pályázatokban megjelölt célok megvalósításának támogatására 400 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8205 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 2302 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

7. § A Képviselő-testület 80 éves a kerület programsorozat intézményeknél és az Egészségügyi Szolgálatnál felmerülő költségeinek fedezetére 8 800 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá, ennek megfelelően az R 3. melléklet 7308 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 8305 cím 5. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal megemeli, 1100, 2100, 2301, 2302 címek 3. sor előirányzatát 8 300 ezer Ft-tal megemeli.

8. § A Képviselő-testület a Vizafogó Általános Iskola csatornahálózat karbantartásának fedezetére 3 000 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 6401 cím 6. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 3200 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

9. § A Képviselő-testület a Hétszín Tagóvoda és Szivárvány Bölcsőde korszerűsítésének fedezetére 210 195 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 6401 cím 3. sor előirányzatát 29 425 ezer Ft-tal, 6. sor előirányzatát 150 164 ezer Ft-tal, 1100 cím 6. sor előirányzatát 17 601 ezer Ft-tal, 2302 cím 6. sor előirányzatát 13 005 ezer Ft-tal megemeli.

10. § A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2018. második félévtől vállalt többletfeladatainak fedezetére 105 978 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 9102 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 3100 cím 1. sor előirányzatát 60 139 ezer Ft-tal, 2. sor előirányzatát 11 939 ezer Ft-tal, 3. sor előirányzatát 33 900 ezer Ft-tal megemeli.

11. § A Képviselő-testület az intézményi ünnepségek, programok, tanfolyamok költségeinek fedezetére 7 290 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítását jóváhagyja, ennek megfelelően az R 3. melléklet 8103 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel csökkenti, 1100 cím 3. sor előirányzatát 3 040 ezer Ft-tal, 2302 cím 3. sor előirányzatát 4 250 ezer Ft-tal megemeli.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait, átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a 9309 cím 17. sor és 9. sor előirányzatát 12 000 000 ezer Ft-tal megemeli, a 6104 cím 16. sor és 6. sor előirányzatát 67 064 ezer Ft-tal megemeli, a 9102 cím 5. sor előirányzatát 1 301 391 ezer Ft-tal csökkenti, a 6401 cím 6. sor előirányzatát 66 182 ezer Ft-tal megemeli, 7. sor előirányzatát 928 126 ezer Ft-tal megemeli, a 6101 cím 8. sor előirányzatát 61 000 ezer Ft-tal megemeli, a 8601 cím 3. sor előirányzatát 246 083 ezer Ft-tal megemeli, a 6401 cím 7. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6304 cím 3. sor előirányzatát 9 469 ezer Ft-tal, 7. sor előirányzatát 531 ezer Ft-tal megemeli, a 6101 cím 6. sor előirányzatát 112 260 ezer Ft-tal csökkenti, 6200 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, a 6401 cím 6. sor előirányzatát 517 ezer Ft-tal csökkenti, 8305 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, a 7306 cím 3. sor előirányzatát 4 724 ezer Ft-tal csökkenti, 7102 cím 5. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal megemeli, 8305 cím 5. sor előirányzatát 1 724 ezer Ft-tal megemeli, a 6306 cím 3. sor előirányzatát 5 701 ezer Ft-tal csökkenti, 6307 cím 3. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli, a 8601 cím 3. sor előirányzatát 36 ezer Ft-tal csökkenti, 9208 cím 5. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

13. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

14. § A Képviselő-testület a jegyző döntése alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosítást az érintett címen jóváhagyja.

15. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat 57 986 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő új beruházási- felújítási feladatokat jóváhagyja.

17. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 26 328 276 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 41 956 705 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 15 628 429 ezer Ft-ban

állapítja meg.

Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány összetétele:

a) működési hiány 1 821 568 ezer Ft,

b) felhalmozási hiány 13 806 861 ezer Ft.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál az előző évek költségvetési maradványából 15 628 429 ezer Ft összeg.

A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 54 068 392 ezer Ft összegben fennáll.”

18. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 4 270 460 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6100 (Közterületekhez kapcsolódó feladatok) címcsoport címein 37 500 ezer Ft,

b) 6200 (Környezetvédelmi Alap) címcsoport címein 112 260 ezer Ft,

c) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

d) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 50 000 ezer Ft,

e) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 5 000 ezer Ft,

f) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 3 980 661 ezer Ft.”

19. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 3/a melléklete helyébe e rendelet 1/a melléklete lép.

(3) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az R 2018. június 30-i módosítását jelenti.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 14/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

1/a. melléklet a 14/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2018. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére