Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet, valamint a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 19/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a 18/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

Dokumentum Az eljárás fajtája Tájékoztatási kötelezettség
előzetes tájékoztató eszközei a véleményezés eszközei
Településfejlesztési koncepció készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településfejlesztési koncepció módosítása nincs önkormányzati honlapon
Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása nincs önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
Településrendezési eszközök (pl.: Kerületi Építési Szabályzat - KÉSZ) készítése és módosítása teljes a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
egyszerűsített nincs a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) Helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
tárgyalásos nincs a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
állami főépítészi nincs önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településképi rendelet készítése a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) Budapest XIII. Ker. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti közterületen és Ügyfélszolgálatán
b) helyi lapban (HÍRNÖK)
c) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
d) lakossági fórumon
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi rendelet módosítása a) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)
a) önkormányzati honlapon (www.budapest13.hu)

  Vissza az oldal tetejére