Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s.k. Dr. Tóth József s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére