Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 7/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felnőtt és gyermek fogorvosi ügyelet tekintetében az ellátási terület egy ellátási körzetnek minősül.”

2. § Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére