Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2005. (IX. 16.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (Debrecen (Köntöskert városrész), Csigekert u. - Balmazújvárosi út - Köntösgátsor u. - Bartók Béla u. által határolt területekre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. §-a az alábbi (22) bekezdéssel egészül ki:

„(22) Debrecen - Köntöskert városrész területére vonatkozó sajátos előírások:

a) a sajátos előírások hatálya a Csigekert utca - Balmazújváros út - Köntösgátsor utca - Bartók Béla utca által határolt területre terjed ki.

b) a területen az egyéb előírások betartása mellett - a „Ge” és „Gk” övezeti jelű egyéb ipari, gazdasági és kereskedelmi szolgáltató, gazdasági zónák területének kivételével - a Bartók Béla út Köntösgátsor és Csigekert u. közötti szakaszán egy telek mélységig telkenként legfeljebb 4 rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el, amely más önálló rendeltetési egységek mellett legfeljebb 2 lakást tartalmazhat. A terület Lk övezeti jelű egyéb területén legfeljebb 2 lakást (rendeltetési egységet) tartalmazó épület helyezhető el.”

2. § E rendelet 2005. szeptember 20. napján lép hatályba és egyidejűleg Debrecen Megyei Jogú Város egyes területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet 2. § b) és 4. § b) pontja - a rendelet rajzi melléklete szerint - hatályát veszti.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére