Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2005. (XII. 9.) Kr. rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A R. 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép.

2. § Ezen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet a 47/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez

„2. számú melléklet a a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

1.

díj ÁFA nélkül
Halott átvételi díj munkaidőben 2 607,-Ft
Halott átvétel áruval munkaidőben 7 130,-Ft
Halott átvétel munkaidőn kívül 3 565,-Ft
Halott átvétel áruval munkaidőn kívül 8 000,-Ft
Halott hűtése minden ravatalozó épületben töltött napért 1 043,-Ft

2.

Ravatalozó igénybevételi díj egy szertartási órára ( energia, fűtés, takarítás stb )

2. terem 4 435,-Ft

1. terem 2 957,-Ft

Józsai ravatalozó terem 2 957,-Ft

3.

Sírásás

Felnőtt normál ( 210 x 90 x 160 ) 13 697,-Ft

Felnőtt mélyített ( 210 x 90 x 230 ) 16 697,-Ft

Gyermek sírásás ( 110 x 60 x 160 ) 0,-Ft

Urna sírásás ( 60 x 80 x 100 ) 2 739,-Ft

4.

gyász gépkocsi a Köztemetőn belül 5 478,-Ft

gyász gépkocsi a Köztemetőn belüli exhumált elhunytak szállítására 3 652,-Ft

A fenti díjak a tevékenységet terhelő 15 % -os mértékű ÁFA-t nem tartalmazzák.

5.

díj ÁFA nélkül
Parkolási díj a Köztemetőben gépjárművenként 192,-Ft
heti havi negyedéves éves
Patkoló bérlet 667,-Ft 2292,-Ft 6250,-Ft 22667,-Ft
Személygépkocsi esetében
Tehergépkocsi, vagy utánfutós
Személygépkocsi 833,- Ft 3083,-Ft 8750,-Ft 30333,-Ft

6.

Bérleti díj a Nagyerdei Köztemetőben November 1. idejének környezetében történő

Virágértékesítéshez naponta, négyzetméterenként 633,-Ft

Az 5.) és 6.) pontban meghatározott díjak a tevékenységet terhelő 20 %-os mértékű ÁFA-t nem tartalmazzák.

2. számú melléklet a 47/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez

„3. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelelethez

A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díjak

díj ÁFA nélkül
1. Sírkövesek által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 626,-Ft
2. Sírgondozók, fotósok, videósok, személyszállítók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 270,-Ft

A fenti díjak a tevékenységet terhelő 15 %-os mértékű ÁFA-t nem tartalmazzák.

3. Sírkő állítási engedély 2.250,-Ft

A fenti díj a tevékenységet terhelő 20 %-os mértékű ÁFA-t nem tartalmazza.”

3. számú melléklet a 47/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez

„4. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelelethez

Temetési helyek, illetőleg a z újraváltás díjai

1.

NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

Megnevezés Használati
idő
Díj
ÁFA nélkül
Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 126 957,-Ft
Dísz sírhelyek a
Ravatalozó épület körül
Örök nyugvás 21 217,-Ft
Urnafülkék a Krematórium
árkádsorán
10 évre
20 évre
2 087,-Ft
4 174,-Ft
Urnafülkék kolumbárium falban általános
Urnafülkék kolumbárium falban egyedi kialakítású
20 évre
20 évre
3 130,-Ft
8 087,-Ft
Urnafülkék urnafalban 20 évre 843,-Ft
Urnasírbolt 60 évre 10 348,-Ft
Urnasírhelyek 25 évre 2 087,-Ft

KIEMELT ÖVEZET

( I., II., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII., XV-1., XV-2., XXII., XXV-ÖS SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati
idő
Díj
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

25 217,-Ft
12 609,-Ft
28 087,-Ft
Külön sírhelyek az út mellett
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

21 043,-Ft
10 522,-Ft
26 000,-Ft
Külön sírhelyek mögötti sövényen belüli 1.-2.-3.-4. sorok sírjai:
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre


16 696,- Ft
8 348,- Ft
23 826,- Ft
Táblabeli sírok
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

12 696,- Ft
6 348,- Ft
21 826,- Ft

I. ÖVEZET:

( III., IX., X., XXVI., XXIX., SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati
idő
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

18 956,-Ft
9 478,-Ft
24 956,-Ft
Külön sírhelyek az út mellett
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

15 130,-Ft
7 565,-Ft
23 043,-Ft
Külön sírhelyek mögötti sövényen belüli 1.-2.-3.-4. sorok sírjai:
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre

13 044,-Ft
6 522,-Ft
22 000,-Ft
Táblabeli sírok
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

9 392,-Ft
4 696,-Ft
20 174,-Ft

II. ÖVEZET:

( XIII-AS TÁBLÁK, XIV., XIV-B., XV-3., XV-4., XV-5., XV-7., XVI-OS TÁBLÁK,

XVII-ES TÁBLÁK, XVIII-AS TÁBLÁK, XXI., XXIII., XXIV-ES TÁBLÁK,

XXVII., XXVII-A., XXVIII SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati
idő
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

13 044,-Ft
6 522,-Ft
22 000,-Ft
Külön sírhelyek az út mellett
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

11 304,-Ft
5 652,-Ft
21 130,-Ft
Külön sírhelyek mögötti sövényen belüli 1.-2.-3.-4. sorok sírjai:
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre


9 392,-Ft
4 696,-Ft
20 174,-Ft
Táblabeli sírok
Új
Újraváltás
Felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre

3 826,-Ft
2 696,-Ft
18 174,-Ft

III. ÖVEZET:

( XIX - ES TÁBLÁK, XX-1., XX-2., XX-3. TÁBLÁK )

Megnevezés Használati
idő
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
5 043,-Ft
20 522,-Ft
Külön sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
4 174,-Ft
19 652,-Ft
Táblabeli sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
1 826,-Ft
17 304,-Ft

ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK:

Megnevezés Használati
idő
ÁFA nélkül
Gyermek sírhelyek 25 évre 496,-Ft
Közköltséges temetés sírhelyei 25 évre 591,-Ft

DEBRECEN-JÓZSA TEMETÉSI HELYEK DÍJAI:

Megnevezés Használati
idő
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
6 435,-Ft
21 913,-Ft
Külön sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
5 739,-Ft
21 213,-Ft
Táblabeli sírhelyek új
Felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
2 870,-Ft
18 348,-Ft
Sírbolthelyek 25 évre 126 957,-Ft
Díszsírhelyek 25évre 21 217,-Ft
Gyermek sírhely 25 évre 497,-Ft
Urna sírhely 25 évre 2 087,-Ft
Urna fülke 10 évre 1 549,-Ft
Urna fülke 20 évre 3 098,-Ft
Szociális sírhely 25 évre 591,-Ft

2.

Díj
ÁFA nélkül
Nem állandó debreceni lakhellyel rendelkező személy a Debrecen Város Köztemetőibe temetésekor fizetendő díj. 8 957,-Ft

A díjak a temetési helyeket terhelő 15 % -os mértékű ÁFA-t nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére