Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2005. (XII. 19.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, Nyugati iparterület Balmazújvárosi út menti védelmi rendeltetésű erdőzóna terület-felhasználású 17191, 17192/1 és az 17192/2 hrsz-ú telkekre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. § (3) bekezdésének g) pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„A szabályozási terv szerinti telken belüli fásítás a jelölt területen a kötelező zöldfelület részeként kezelendő.”

2. § A R. 44. § (1) bekezdésében felsorolt 3. sz., 4. sz., 13. sz., 14. sz., 16. sz., 16/a. sz., 16/b. sz., 16/c. sz. mellékletek szerinti zóna tervlapok a Debrecen, Nyugati iparterület Balmazújvárosi út menti védelmi rendeltetésű erdőzóna területfelhasználású 17191, 17192/1 és 17192/2 hrsz-ú telkekre vonatkozó - e rendelet mellékletét képező M8/2005. törzsszámú - szabályozási terv szerint módosulnak.

3. § E rendelet 2005. december 19. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére