Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2005. (XII. 19.) Kr. rendelete * 

a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet és a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 7/1996. (II. 19.) Kr. rendelet (továbbiakban: R1) módosításáról, valamint a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a alapján települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R2) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R1. 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) A távhőszolgáltató rendszert üzemeltető gazdálkodó szervezetek - a távhőszolgáltatói tevékenységükre való tekintettel - az alábbi díjat fizetik a szolgáltatónak:

- vízdíj: 163,40 Ft/m3

- csatornaszolgáltatási díj: 119,00 Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”

2. § A R2. 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5)A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után nettó 125,10 Ft/m 3 , kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.”

3. § E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a R2 melléklete helyébe e rendelet melléklete lép, valamint a R2. 12. § (12) bekezdése hatályát veszti.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 55/2005. (XII. 19.) Kr. rendelethez

„Melléklet az 5/2005. (III. 10.) Kr rendelethez

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja:

- közműves ivóvízzel ellátott csatornázható ingatlanoknál:

- lakossági: 312,70.-Ft/m3

- gazdálkodói: 422,20.-Ft/m3

- közműves ivóvízzel ellátott nem csatornázható ingatlanoknál:

- lakossági: 312,70.-Ft/m3

- gazdálkodói: 422,20.-Ft/m3

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)”


  Vissza az oldal tetejére