Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2006. (IV. 28.) rendelete * 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében és az 1994. évi LXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 9.) Kr. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet Preambuluma helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint az 1994. évi LXVI. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A képviselői tiszteletdíj mértéke 128.800 Ft/hó (továbbiakban: alapdíj).”

3. § Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére