Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2006. (V. 31.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen 1. számú városrendezési körzet Csapó u. - Vár u. - Kálvin tér - Hunyadi u. - Rákóczi u. által határolt tömb területére vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.(V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 42. § (2) bekezdése az alábbi n) ponttal egészül ki:

n) a Debrecen, Csapó u. - Vár u - Kálvin tér - Hunyadi u. - Rákóczi u.

által határolt tömbben megvalósuló beruházások esetében az építési engedélyezési tervet a Műemléki Tervtanáccsal véleményeztetni szükséges.”

2. § (1) A R. 44. § (1) bekezdésében lévő 22. számú melléklet szerinti zóna tervlap a Debrecen 1. számú városrendezési körzet Csapó u. - Vár u. - Kálvin tér - Hunyadi u. - Rákóczi u. által határolt tömb területére vonatkozó - e rendelet mellékletét képező - P8/2005 szabályozási terv szerint módosul.

(2) A R. 44. § (2) bekezdésében rögzített 23. sz. melléklet szerinti belterületi szabályozási tervlap az (1) bekezdésben megjelölt területre vonatkozóan - e rendelet mellékletét képező - P8/2005 törzsszámú szabályozási terv szerint módosul.

3. § E rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére