Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2006. (V. 31.) rendelete * 

a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról szóló 10/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) Debrecen-Józsa központi területi egysége:

Bocskai István út - Szentgyörgyfalvi út - 27091/3 hrsz-ú út - 27091/6 hrsz-ú út által körülhatárolt területi egység.”

2. § A R. 3. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Debrecen-Józsa központi területi egysége elhelyezkedését a 2. számú rajzi melléklet tartalmazza.”

3. § A R. 4. § (1) bekezdésének a) pontja a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„- Debrecen-Józsa központi területi egységén”

4. § (1) E rendelet 2006. június 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. kiegészül e rendelet mellékletével és a R. 2. számú mellékletének számozása 3. számú mellékletre változik, valamint a 6. § (4) bekezdésében a „2. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „3. sz. melléklet” szövegrész lép.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 18/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére