Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2006. (XII. 15.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 2. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c.) a Debrecen, 9711/8 és 9696/2 hrsz- ú (Vármegyeháza utcán található parkoló) terület,”

(2) A R. 2. §-a - e rendelet rajzi melléklete szerint - az alábbi e) ponttal egészül ki:

e) a Debrecen, Kartács utca, ún. „FEFAG” telephely területe, és a hozzá kapcsolódó Kartács utca páratlan oldalán lévő lakóterület,”

2. § (1) A R. 4. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) 2. § c) pontjában meghatározott területekre 2007. szeptember 10. napján,”

(2) A R. 4. §-a az alábbi e) ponttal egészül ki:

e) 2. § e) pontjában meghatározott területekre 2007. december 31. napján,”

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 36/2006. (XII. 15.) rendelethez

a 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet 2. § e) pontjának melléklete

Az előterjesztés melléklete


  Vissza az oldal tetejére