Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2006. (XII. 15.) rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (1) bekezdése alapján, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az intézményi szolgálati lakás, a műteremlakás tekintetében a havi lakbér mértéke:

a) összkomfortos és komfortos lakás esetén 168.-Ft/m2/hó

b) félkomfortos lakás esetén 60.-Ft/m2/hó

c) komfort nélküli lakás esetén 36.-Ft/m2/hó.”

2. § A R 6. számú melléklet I. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A 2001. március 31-ig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében alkalmazandó lakbérek

I. Lakbérek (Ft/m2/hó)

I. övezet II. övezet III. övezet
Összkomfortos és komfortos lakás 300 275 251
Félkomfortos lakás 101 94 87
Komfortnélküli lakás 62 55 50
Szükséglakás 30 28 26

3. § Ez a rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére