Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2007. (II. 1.) rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az árverési kiírásban a bérbeadó meghatározza a bérleti szerződés biztosítására hivatott óvadék összegét.

(5) Az óvadék összege megegyezik a helyiségre számított 6 havi bérleti díj összegével. Amennyiben a szerződés szerinti bérleti díj az árverési kiírásban meghatározott bérleti díjat meghaladja, úgy az óvadék összege ez alapján számítandó.”

2. § A R. 4. § (3), (7) és (8) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) Az árverésen csak az vehet részt, aki az árverési kiírásban meghatározott bérleti díj alapján számított 1 éves bérleti díj 10%-át a bérbeadó pénztárába befizeti.”

„(7) Kétszeri eredménytelen árverés esetén az induló bérleti díj összege legfeljebb 50%-kal csökkenthető.

(8) A bérleti díjra történő licitálás esetén a licitlépcső nettó 10.-Ft/m 2 összegnél kevesebb nem lehet.”

3. § A R. 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az (1)-(2) bekezdés alapján kötött szerződések esetén a bérlő csak a bérbeadó javára mondhat le bérleti jogáról.”

4. § A R. 19. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Bérbeadó a helyszínen évente négy alkalommal ellenőrizheti a bérlemény rendeltetésszerű használatát, a bérlő önként vállalt, vagy a jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítését.”

5. § Ez a rendelet 2007. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére