Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2007. (IV. 24.) rendelete * 

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) és (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Közgyűlés a R. 1. számú melléklete „13. Debreceni Erdőspuszták” pontjának „Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ” alcíme alatt jelölt 71038 helyrajzi számú árok művelési ágú természetvédelmi terület természeti védettségét feloldja.

2. § A R. 2. számú mellékletének 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép:

„2. Bartók Béla úti tölgyfasorok (Quercus robur). (2x2 sor: dupla allé) 118 db

A 2.a. számú mellékletben 1-118. sorszámmal jelöltek szerint

Elhelyezkedés: Debrecen, Bartók Béla út

Helyrajzi szám: 20008, kivett”.

3. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 2.a. melléklettel, valamint a R. 1. számú melléklete „13. Debreceni Erdőspuszták” pontjának „Bánk - Fancsika, Pihenő Központ” alcíme alatt jelölt „70751 erdő” sor hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 21/2007. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2.a. melléklet a 24/2006. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére