Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2007. (VII. 6.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23. ) Kr. rendelet módosításáról (a Debrecen, 35. vrk., Egyetemváros (DOTE) Móricz Zsigmond krt. - Pallagi út - Nagyerdei krt. - Dóczy J. u. által határolt területre vonatkozóan)

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti hatáskörben Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V. 23.) Kr. rendelet (a továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A R. 42. § (5) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) A különleges intézményi zónákat a szabályozási tervlap telken belüli építési alövezetekre és nem beépíthető telekrészekre tagolja.

Az építési alövezetek szerinti kizárólagos rendeltetések tagozódása:

- EÜ jelű, ahol a klinikák gyógyító épületei, oktatási és kutatási épületek, a működést biztosító kiszolgáló és kapcsolódó rendeltetésű építmények,

- OKT jelű, ahol oktatási-kutatási épületek, a működést biztosító kiszolgáló és kapcsolódó rendeltetésű építmények,

helyezhetők el.”

(2) A R. 42. § (5) bekezdése c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) A rendeltetési előírások betűjele melletti számok alapján az alábbi előírásokat is érvényesíteni kell:

1. jelű, ahol a főrendeltetés építményei,

2. jelű, ahol a kiszolgáló építmények (fenntartás, kiszolgálás),

3. jelű, ahol a kapcsolódó építmények (szálloda, kollégium, tanári lakóépület, óvoda stb.)

helyezhetők el.

A telken belüli építési alövezetekben az alövezet jele szerinti rendeltetés, beépítettség (a számkód jelentése megegyezik az építési övezet ötödik számjegyével) és építménymagasság (a számkód jelentése megegyezik az építési övezet hatodik számjegyével) engedélyezhető.

4. A telken belüli nem beépíthető telekrészek közül az

- ik jelű telekrészen zöldfelületek telepíthetők, szökőkút, illetve pihenés céljára szolgáló műtárgyak, kerti tető pihenés, illetve zenepavilon céljára, kerti tereplépcső, sétautak, szobrok helyezhetők el,

- Sp jelű telekrészen sportolási, testnevelési építmények helyezhetők el,

- k jelű telekrészen gépjármű és gyalogutak, parkolásra szolgáló burkolatok, és az azokat kísérő zöldfelületek létesíthetők.”

(3) A R. 42. § (5) bekezdése d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) Az építési alövezetekben a megengedett építménymagasság mértéke

X jelű kód esetén 9,5-18,0 méter közötti,

Y jelű kód esetén 10,5-16,5 méter közötti,

Z jelű kód esetén legfeljebb 10,5 méter

lehet.”

2. § E rendelet 2007. július 12. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére