Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2007. (X. 1.) rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város egyes területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2004. (IX. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 2. §-a - e rendelet rajzi melléklete szerint - az alábbi g) ponttal egészül ki:

g) a Debrecen, Görbe u. és 7689/27 hrsz-ú, közterület (beépítésre nem szánt terület) által határolt telektömb terület,”

2. § A R. 4. §-a az alábbi g) ponttal egészül ki:

g) 2. § g) pontjában meghatározott területekre 2010. augusztus 31. napján,”

(hatályát veszti.)

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 37/2007. (X. 1.) rendelethez


  Vissza az oldal tetejére