Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2007. (X. 1.) rendelete * 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében és a 92/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004. (III. 10.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. melléklete C. pontjának felvezető mondata helyébe az alábbi felvezető mondat lép:

„C) Fogyatékosok nappali intézménye (Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézménye, továbbá Ibolya utcai telephely)”

2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s .k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére