Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2007. (X. 1.) rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvény 54. § alapján, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. mellékletének 1/F. övezetét tartalmazó része helyébe e rendelet melléklete lép

2. § Ez a rendelet 2007. október 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

Melléklet a 42/2007. (X. 1.) rendelethez


  Vissza az oldal tetejére