Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2007. (XII. 22.) rendelete * 

a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXXXVII. törvény és a 2005. évi XVIII. törvény alapján a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csatlakozási díj magában foglalja a távhőtermelő és a távhőszolgáltató megállapodásában szereplő fejlesztési költségeket is.”

2. § A R. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére, a fizetendő csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie.”

3. § . Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a R. 9. § (1) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal s .k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére