Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2007. (XII. 22.) rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése és a 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján, a közremetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a működő köztemetők üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A jelenlegi üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) az A.K.S. Debrecen Városgazdálkodási Kft.

Az Önkormányzat a debreceni lezárt temetők fenntartásáról gondoskodik.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények igénybevételéért továbbá az Üzemeltető által biztosított szolgáltatásokért a 4. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.”

3. § A R. 3. §-a az alábbi (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A temetkezési szolgáltatók a sírkörnyezet temetés előtt és után az Üzemeltető által elvégzett rendbetételéért, a koszorúk összegyűjtéséért, a városi hulladéklerakóba történő elszállításáért és ártalmatlanításáért temetésenként e rendelet 4. számú mellékletének 5. pontjában meghatározott díjtételeket köteles megfizetni.”

„(5) A debreceni Köztemetőkben a temetési hely felett rendelkezésre jogosult részéről jelentkező, sírkőtermék csere során elbontott anyag, törmelék ideiglenes tárolóba, majd a városi lerakóba történő szállítása az Üzemeltető feladata. E feladat ellátásának részletes szabályait a Köztemető Rendészeti Szabályzata tartalmazza.”

4. § A R. 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A sírkőtermék állítási engedélyezés, valamint az ezzel kapcsolatos adminisztratív és helyszíni egyeztetési tevékenység és a sírkőállítás szabályait a Köztemető Rendészeti Szabályzata tartalmazza.”

5. § A R. 11. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A temetési helyek megváltási és újraváltási díjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Amennyiben a lejárt és meg nem váltott sírhelyek újraértékesítése során a temettető a maradványok újratemetés előtti exhumálását választja, úgy az újraértékesítés sírhelydíjaként a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „felszámolással újraértékesített temetési hely”-re vonatkozó díjtételt köteles megfizetni.”

6. § A R. 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Nagyerdei Köztemetőbe behajtó gépkocsik vezetői - az igazolvánnyal rendelkező súlyos mozgáskorlátozottakat, továbbá tagsági igazolvánnyal rendelkező vakokat és gyengén látókat szállító gépjárművek kivételével - a Köztemető Rendészeti Szabályzatában meghatározott mértékű parkolási díjat fizetnek.

A Nagyerdei Köztemetőbe - szombati napok kivételével - a Köztemető Rendészeti Szabályzatában meghatározott részletes szabályok szerint lehet közlekedni. Szombati napokon a Nagyerdei Köztemető területén kizárólag a Köztemető működtetésével összefüggő gépjárművek közlekedhetnek.”

7. § A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, a R. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, a R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

8. § E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet az 59/2007. (XII. 22.) rendelethez

„2. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díjai

1. NAGYERDEI KÖZTEMETŐ

Megnevezés Használati idő Ár
ÁFA nélkül
Sírboltok díja 2 koporsónként 60 évre 144.000.-Ft
Dísz sírhelyek a ravatalozó épület körül Örök nyugvás 24.058.-Ft
Urnafülkék Krematórium árkádsoron 10 évre
20 évre
2.367.-Ft
4.733.-Ft
Urnafülkék kolumbárium
falban általános
urnafülkék kolumbárium
falban egyedi kialakítású


20 évre
20 évre


3.558.-Ft
8.775.-Ft
Urnafülkék urnafalban 20 évre 954. -Ft
Urnasírbolt 60 évre 11.742.-Ft
Urnasírhelyek 25 évre 2.367.-Ft

KIEMELT ÖVEZET:

(I. II. IV. V. VI. VII. VIII. XI. XII. XV- 1. XV-2. XXII. XXV-ÖS SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Használati idő Ár
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
28.583.
-Ft
14.308.-Ft
31.850.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
23.833.
-Ft> 11.930.-Ft
29.483.-Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4
sorok sírjai:
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített25 évre
25 évre
25 évre
18.933.


-Ft
9.467.-Ft
27.017.-Ft
Táblabeli sírok
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
14.308.
-Ft
7.200.-Ft
24.750.-Ft

I. ÖVEZET:

(III. IX. X. XXVI. XXIX SÍRHELYTÁBLÁK)

Megnevezés Használati idő Ár
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
21.510.
-Ft
10.758.-Ft
28.308.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
17.160.
-Ft> 8.583.-Ft
26.142.-Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4 sorok sírjai:
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített


25 évre
25 évre
25 évre
14.800.

-Ft
7.400.-Ft
24.958.-Ft
Táblabeli sírok
új
újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
10.660.
-Ft
5.330.-Ft
22.875.-Ft

II. ÖVEZET:

( XIII.- AS TÁBLÁK. XIV. XIV-B.XV-3. XV-4. XV-5. XV-7. XVI-OS TÁBLÁK. XVII-ES TÁBLÁK. XVIII.-AS TÁBLÁK, XXI. XXIII. XXIV-ES TÁBLÁK. XXVII. XXVII- A. XXVIII. SÍRHELYTÁBLÁK )

Megnevezés Használati idő Ár
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
14.800.
-Ft
7.400.-Ft
24.958.-Ft
Külön sírhelyek út mell.
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
12.820.
-Ft
6.408.-Ft
23.958.-Ft
Külön sírhely mögötti sövényen belüli 1-2-3-4
sorok sírjai:
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített25 évre
25 évre
25 évre
10.660.


-Ft
5.333.-Ftt
22.883.-Ft
Táblabeli sírok
Új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített

25 évre
25 évre
25 évre
4.340.
-Ft
3.058.-Ft
20.625.-Ft

III. ÖVEZET:

( XIX.-ES TÁBLÁK . XX-1. XX-2. XX-3 SÍRHELYTÁBLÁK.)

Megnevezés Használati idő Ár ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek új
újraváltás
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
25 évre
5.717.-Ft
2.855.-Ft
23.250.-Ft
Külön sírhelyek új
újraváltás
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
25 évre
4.733.-Ft
2.370.-Ft
22.292.-Ft
Táblabeli sírok
Újraváltás
Felszámolással értékesített
25 évre
25 évre
25 évre
2.071.-Ft
1.035.-Ft
19.583.-Ft

ÖVEZETEN KÍVÜLI SÍRHELYEK:

Megnevezés Használati idő Ár
ÁFA nélkül
Gyermek sírhelyek 25 évre 560.-Ft
Közkölts. tem. sírhelyei 25 évre 675.-Ft

DEBRECEN- JÓZSA SÍRHELY DÍJAI:

Megnevezés Használati
idő
Ár
ÁFA nélkül
Ligetes sírhelyek új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
25 évre
7.292.-Ft
3.645.-Ft
24.833.-Ft
Külön sírhelyek új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
25 évre
6.500.-Ft
3.250.-Ft
24.083.-Ft
Táblabeli sírok új
Újraváltás
felszámolással újraértékesített
25 évre
25 évre
25 évre
3.242.-Ft
1.620.-Ft
20.883.-Ft
Sírbolthelyek 60 évre 144.000.-Ft
Díszsírhelyek Örök nyugv. 24.058.-Ft
Gyermek sírhely 25 évre 563.-Ft
Urna sírhely 25 évre 2.367.-Ft
Urna fülke 10 évre 1.758.-Ft
Urna fülke 20 évre 3.458.-Ft
Szociális sírhely 25 évre 675.-Ft

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”

2. számú melléklet az 59/2007. (XII. 22.) rendelethez

„3. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetkezési szolgáltatók kivételével a Köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető - fenntartási hozzájárulási díjak

díj ÁFA nélkül
1. sírkövesek által fizetendő temető - fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 683.-Ft
2. Sírgondozók, fotósok, videósok személyszállítók által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás a munkavégzés napján 292.-Ft

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”

3. számú melléklet az 59/2007. (XII. 22.) rendelethez

„4. számú melléklet a 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelethez

A temetői létesítmények, illetve az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak

Díj ÁFA nélkül
1.) Halott átvételi díjak:
Halott átvételi díj munkaidőben 2.967.-Ft
Halott átvétel áruval munkaidőben 8.100.-Ft
Halott átvétel munkaidőn kívül 4.050.-Ft
Halott átvétel áruval munkaidőn kívül 9.072.-Ft
Halott hűtés minden ravatalozó épületben töltött napért 1.188.-Ft
2.) Ravatalozó igénybevételi díj egy szertartási órára:
(energia, fűtés, takarítás stb.)
2. terem 5.033.-Ft
1. terem 3.350.-Ft
Józsai ravatalozó terem 3.350.-Ft
3.) Sírásás:
Felnőtt normál ( 210 x 90 x 160 ) 15.533.-Ft
Felnőtt mélyített ( 210 x 90 x 230 ) 18.933.-Ft
gyermek sírásás ( 110 x 60 x 160 )
Urna sírásás ( 60 x 80 x 100 ) 3.108.-Ft
4.) Gyász gépkocsi használat:
gyász gépkocsi a Köztemetőn belül 6.210.-Ft
gyász gépkocsi a Köztemetőn belüli exhumált elhunytak szállítására 4.140.-Ft
5.) Temetési hely környezetének rendbetétele, koszorú, virág és sírcsokor elszállítás és ártalmatlanítás:
Koporsós temetés esetén: 3.500. -Ft
Gyermek temetés esetén: 1.750.-Ft
Hamvasztásos temetés esetén: 1.750.-Ft

A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére